Życzenia Świąteczne

Alleluja dziś śpiewamy,
Bogu cześć i chwałę dajmy,
Bo zmartwychwstał nasz

Zbawiciel,

Tego świata Odkupiciel.
Zdrowia, radości i
powodzenia
Serdeczne życzenia składa
dr Jadwiga Baczewska
Dyrektor

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3

w Olsztynie

Olsztyn, dn. 18.04.2019 r.