ZEBRANIA Z RODZICAMI

Zapraszamy na spotkania z rodzicami 12 grudnia 2019

godzina 17.00

I A – sala 250

I B – sala 249

III A – sala 253