ZDALNE NAUCZANIE

Informacja:

W związku rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
w dniach od 22 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne w liceum ogólnokształcącym.
Zajęcia w tym okresie będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (na platformie MS Teams) zgodnie z planem zamieszczonym w dzienniku elektronicznym.

Dyrekcja Szkoły