Wyniki Akcji ” Wkręć się w pomaganie „

Szkolny Klub Wolontariatu 15 listopada  dokonał pierwszego ważenia  korków, które podobnie jak w zeszłym roku zbieramy dla Piotra.

pierwsze ważenie