WYBORY DO SAMORZĄDU

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM WYBORÓW DO PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2017/2018

DATA

CZYNNOŚĆ

styczeń

Zgłaszanie się i kwalifikacja kandydatów

6 – 14 luty

Kampania wyborcza

6.02.2017

Powołanie Komisji Wyborczej

14.02.2017

Cisza przedwyborcza

15.02.2017

Wybory (na 6 godz. lekcyjnej)

16.02.2017

Przeliczenie głosów

i ogłoszenie wyników

22.02.2017

Uroczystość przekazania władzy

Opiekun SU: Ilona Żebrowska

Prezydium SU 2016/17:

A.Czaprowska, P.Jarkowski, K.Laskowska

Dyrekcja IX LO z O.I.:

Powołanie Komisji Wyborczej

Niniejszym powołuje się

Komisję Wyborczą

w składzie:

Przewodnicząca:

Kamila Czaprowska

Członek:

Piotr Jarkowski

Członek:

Antonina Bylak

Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie demokratycznych wyborów do prezydium Samorządu Uczniowskiego 2017/18

w IX Liceum Ogólnokształcącym z O.I.

w Olsztynie w dn. 15.02.2017.

Opiekun SU: Ilona Żebrowska

Prezydium SU 2016/17:

A.Czaprowska, P.Jarkowski, K.Laskowska

Dyrekcja IX LO z O.I.: