UTRACONE DZIEDZICTWO

 

dziedzictwo

PROJEKT w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa

3301.png

23 IX – Konkurs wiedzy o geografii Warmii

W konkursie wezmą udział wszyscy uczniowie naszego Liceum; będą mogli wykazać się znajomością geografii i historii obszaru na którym mieszkają.

30 IX – Dzień Warmiński

Dzień Warmiński będzie podsumowaniem działań związanych z obchodami Europejskich Dni Dziedzictwa 2015 – Utracone dziedzictwo.

Podczas uroczystości będą zaprezentowane wyniki prac nad projektami:
* „ Nagórki wczoraj i dziś”
* Kolaż map Warmii z historii osób, miejsc i rzeczy
oraz ogłoszenie wyników konkursu wiedzy organizowanego 28 IX

Dzień Warmiński będzie również okazją do bliższego poznania zwyczajów, muzyki, gwary oraz kuchni ( Uczta Warmińska) .

dni dziedzictwa