TYDZIEŃ DLA ZIEMI

Bieg dla Ziemi

21 kwietnia 2015, to dzień aktywności uczniowie klas I i II naszego liceum uczestniczyli
w biegu zorganizowanym na terenie naszego Zespołu Szkół. Uczniowie mieli za zadanie odnaleźć i zapamiętać symbole ekologiczne rozmieszczone na terenie szkoły. Liczył się czas
i pamięć osoby które najszybciej odnalazły symbole i najwięcej ich zapamiętały były naszymi zwycięzcami.

Przyroda bez zużytych baterii

22 kwietnia 2015, to dzień zbiórki zużytych baterii. Zbiórkę rozpoczęliśmy 22 kwietnia i będzie ona trwała dalej również poza projektem Tydzień dla Ziemi. Zebrane baterie przekażemy  do recyklingu.

23 kwietnia 2015, to dzień kiedy uczniowie naszego liceum przeprowadzili cykl zajęć edukacyjnych dla najmłodszych pod hasłem „ Przyroda bez zużytych baterii”

Na tropie odnawialnych źródeł energii (OZE)

Podczas lekcji geografii i przyrody przeprowadzone zostały pogadanki dotyczące alternatywnych źródeł energii a finałem był konkurs na międzyklasowy. Klasy miały wykonać model wiatraka wykonany z surowców wtórnych.

Różnorodność gatunków zwierząt oraz drzew
i krzewów
w najbliższym otoczeniu

 20 kwietnia 2015, nasze żywe szkole laboratorium w naszej szkolnej remizie. Na terenie szkoły posiadamy patio w którym są już rośliny, naszym zadaniem naszych uczniów było wykonanie szkicu tego terenu oraz rozpoznania i opisania roślin które się tam znajdują.

Drugim etapem jest zaprojektowanie i wykonanie tabliczek informacyjnych, które zostaną umieszczone przy roślinach.

Trzecim etapem będzie zaprojektowanie i zaproponowanie nowych roślin do naszej szkolnej remizy.

Projekt ten jest dla nas bardzo ważny ponieważ będzie on wykorzystywany przez nauczycieli przyrody Szkoły Podstawowej na lekcjach w terenie.