SZKOŁA DEMOKRACJI

PROJEKT SZKOŁA DEMOKRACJI

Na czym polega projekt?

To innowacyjny projekt, mający na celu promowanie dobrych praktyk z zakresu samorządności, demokracji szkolnej i włączania uczniów i uczennic w podejmowanie decyzji. Każda szkoła, która spełni 7 kryteriów odnoszących się do funkcjonowania społeczności szkolnej otrzyma certyfikat “Szkoła Demokracji”.

Pierwszym działaniem w ramach projektu jest przeprowadzenie diagnozy w szkole. Wykaże ona, które kryteria szkoła już spełnia, a które nie. Ta informacja będzie podstawą do zaplanowania zmian w szkole, które umożliwią spełnienie wszystkich 7 kryteriów i otrzymanie certyfikatu „Szkoła Demokracji”.

Szkoły będą zgłasza się po przez rejestracje na platformie internetowej. Każda szkoła starająca się o uzyskane certyfikatu otrzyma wsparcie merytoryczne w postaci materiałów online i możliwości konsultacji z ekspertem lub ekspertką.

Dlaczego warto?

Drodzy nauczyciele, drogie nauczycielki

  • Tworząc szkołę demokracji macie możliwość rozwijania w uczniach i uczennicach postawę obywatelską, uczenia ich współdecydowania i dbania o swoje najbliższe otoczenie – teraz i w przyszłości
  • Zwiększycie swoją wiedzę i umiejętności  w zakresie wspierania działań samorządu uczniowskiego

Drodzy uczniowie, drogie uczennice

  • Będziecie mogli  zdecydować jak ma wyglądać Wasza szkoła
  • Zwiększycie swoją wiedzę i umiejętności w zakresie działań samorządu uczniowskiego

Jaka szkoła jest szkołą demokracji ?

Szkoła to nie tylko budynek, w którym odbywają się lekcje. To przede wszystkim ludzie spędzający w niej wspólnie czas – pracując lub ucząc się. Ważne jest aby spędzanie w niej czasu sprawiało Wam przyjemność, aby szkoła była  przestrzenią do realizacji Waszych pomysłów i była miejsce, w którym Wy i wszyscy do około Was czują się dobrze.

Tworząc szkołę demokracji macie możliwość stworzenia takiej szkoły – wystarczy, że wszyscy będziecie wspólnie decydować o najważniejszych kwestiach związanych ze społecznością szkolną. Powinniście pytać się siebie nawzajem o oczekiwania, rozmawiać ze sobą, słuchać siebie, próbować zrozumieć innych, komunikować się nawzajem i konsultować decyzje, które zapadają. To co dzieje w szkole nie dotyczy tylko uczniów, uczennic lub tylko nauczycieli, nauczycielek , dotyczy całej społeczności szkolnej, dlatego jeśli będziecie współpracować, to stworzycie szkołę przyjazną Wam wszystkim.

 Szkolna demokracja istnieje w szkole, która może powiedzieć, że spełnia 7 kryteriów, czyli:

Wybory reprezentacji

W szkole odbywają się wybory zgodne z demokratycznymi zasadami (powszechne, równe, bezpośrednie, z tajnym głosowaniem), wszyscy uczniowie mają czynne i bierne prawa wyborcze. Uczniowie i uczennice znają swoich kandydatów i ich programy.

 Komunikacja i media

Uczniowie i uczennice mogą inicjować powstawanie i prowadzić szkolne media, istnieje min. 1 środek przekazu skierowany do uczniów. Władze SU i dyrekcja dbają o to, żeby wszyscy mogli łatwo się z nimi komunikować. Uczniowie i uczennice są pytani o swoje potrzeby, problemy i pomysły na działania.

 Działania uczniów

Władze SU są samodzielne w planowaniu i realizacji swoich przedsięwzięć, przynajmniej raz w trakcie kadencji zbierają informacje o potrzebach i pomysłach uczniów i uczennic, uwzględniają je w planowaniu swoich działań. Uczniowie i uczennice mogą liczyć na pomoc władz SU i szkoły w realizacji swoich pomysłów.

 Podejmowanie decyzji

Ważne decyzje dotyczące uczniów i uczennic są podejmowane w drodze konsultacji lub współdecydowania. Ważne dokumenty szkolne są konsultowane z reprezentantami uczniów i uczennic. Przedstawiciele uczniów, uczennic, nauczycieli, nauczycielek i rodziców spotykają się regularnie.

 Uczenie i nauczanie

Kryteria oceniania są znane i rozumiane przez uczniów i uczennice. Wewnątrzszkolny system oceniania został poddany konsultacjom z uczniami i uczennicami. Nauczyciele i nauczycielki włączają uczniów i uczennice w proces oceniania i udzielania informacji zwrotnej.

 Zasoby i kwestie formalne

Władze SU mają możliwość korzystania ze środków finansowych oraz zasobów rzeczowych szkoły lub rady rodziców na jasnych i określonych zasadach. Istnieje uchwalony przez uczniów Regulamin SU, zawierający zapisy zgodne z ustawą o systemie oświaty.

Otwarta szkoła

Szkoła zapewnia uczniom i uczennicom możliwość wyznawania różnorodnych wartości i poglądów oraz obrony łamanych praw. Szkoła jest również otwarta na działania społeczności lokalnej i umożliwia korzystanie ze swoich zasobów.

Nasze działania:

1. Młodzi głosują

Wyniki wyborów:

Młodzi głosują – wybory parlamentarne 2015

Protokół wyników wyborów.

Nazwa szkoły: IX Liceum Ogólnokształcące

Adres szkoły: Wańkowicza 1

Imię i Nazwisko koordynatora: Ilona Żebrowska

Osoby uprawione do głosowania: 138

Głosów oddanych : 99

w tym:

  • głosów ważnych 95
  • głosów nieważnych 4

Głosów ważnych oddanych na:

L.P. Nazwa Komitetu Wyborczego Liczba Oddanych Głosów
1 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 7
2 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 18
3 KW PARTIA RAZEM 4
4 KW KORWIN 22
5 KW PSL 3
6 KOALICYJNY KW ZJEDNOCZONA LEWICA 5
7 KW WYBORCÓW KUKIZ 15 21
8 KW NOWOCZESNA R.PETRUS 2
9 KW WYBORCÓW JOW BEZPARTYJNI 0
10 KW WYBORCÓW ZBIGNIEWA STONOGI 13

Członkowie Komisji Wyborczej:

Antonina Bylak

Aleksandra Kozłowska

Rafał Śmietański

 

Samorząd Uczniowski  zapoznaje się dokumentami szkoły.