SPOTKANIE

W czwartek, 18 marca o godz. 8.55, odbędzie się na MS Teams spotkanie z policjantem
z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie nt. Czy ponoszę jakieś konsekwencje…? Odpowiedzialność prawna i karna nieletnich realizowane w ramach nowego cyklu edukacyjnego pn. „Czwartki z policyjną profilaktyką”.
Będą w nim uczestniczyli uczniowie klasy 1a, 2a i 2b wraz z nauczycielami, z którymi mają w tym czasie lekcje.