SPOTKANIE Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszamy na spotkanie rodziców z wychowawcami klas na platformie  MS TEAMS.

Rodzice logują się przez konto ucznia.

CZWARTER 18 marca 2021 godzina 17.00