ŚLUBOWANIE KLAS I

Serdecznie zapraszamy rodziców na uroczystość Ślubowania klas I

Ślubowanie odbędzie się 31 października 2019

o godzinie 11.50 w sali 248