SAMORZĄD

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 2020/2021

PRZEWODNICZĄCA – Natalia Laskowska, kl. II a

ZASTĘPCA  – Emilia Taflińska, kl. I a

SEKRETARZ – Izabela Smólska, kl. II b

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Karolina Janik – Macikowska

W roku szkolnym 2020/2021 Samorząd Uczniowski realizuje zadania

  • mające na celu rozwijanie inicjatyw i integrację uczniów,
  •  kultywowanie tradycji szkolnych i kulturowych,
  • współpracę z nauczycielami i środowiskiem lokalnym

w oparciu o poszanowanie zasady demokracji i dbałości

o przestrzeganie praw człowieka.

W związku z obecną sytuacją pandemiczną związaną z Covid – 19 nie planuje się organizowania większych imprez oraz spotkań, a wszelkie wyjścia zostają zawieszone

do odwołania.