Rekrutacja

 

 

 

 

W związku z brakiem rekrutacji uzupełniającej osoby, które chciałyby pobierać naukę w IX LO z OI proszone są o złożenie podania z prośbą o przyjęcie do szkoły.