PROJEKTY

„ZE SZTUKĄ NA TY”

Galeria BWA proponuje grupom szkolnym profesjonalne oprowadzenie po wystawie
z przewodnikiem, który prowadzi lekcję sztuki.
W czasie godziny lekcyjnej w układzie chronologicznym prezentowane są najważniejsze nurty sztuki współczesnej.

EDUKACJA FILMOWA

Nowe horyzonty edukacji filmowej to projekt umożliwiający młodzieży spotkanie z kinem
( zarówno klasyką, jak i twórczością współczesną), pogłębianie ich wiedzy na temat sztuki filmowej, rozwijający ich wrażliwość i przygotowujący do samodzielnego i świadomego obcowania z kulturą.

WIRTUALNA FIZYKA

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie zaintereseowania uczniówklas I – III szkół ponadgimnazjalnych fizyką do poziomu umożliwiającego kontynuację kształcenia na kierunkach technicznych i przyrodniczych. Projekt oparty jest o interaktywne filmy oraz edukacyjne gry wideo.

EDUKACJA PRAWNA

Edukacja młodzieży szkolnej w zakresie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości zapobiega wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu oraz uczy świadomości prawnej.