PROCEDURY

Od 19 października 2020 r. (poniedziałek) IX Liceum Ogólnokształcące

pracuje w trybie zdalnym. Wszystkie zajęcia będą się odbywały na platformie Microsoft Teams zgodnie z obowiązującym dotychczas planem, lekcja trwa 30 minut, natomiast pozostałe 15 minut przeznacza się na konsultacje z nauczycielem uczącym.

Procedura wyjścia na boisko

Procedura przychodzenia i pobytu na terenie IX LO

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia

Procedura pobytu w sali dydaktycznej

Procedura komunikacji z rodzicami

Organizacja procesu dydaktycznego