KADRA PEDAGOGICZNA

Dyrekcja szkoły:

 

Jadwiga Baczewska – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3

Janina Piłat – wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3

 

Pedagog:

Budziak Ewa

 

Psycholog:

Sabal Elżbieta

 

Nauczyciele przedmiotów:

Bieńkowska Dorota – geografia

Dobrzeniecki Jarosław – religia

Bogdaniuk Karolina – język angielski

Grigo Sylwia – przyroda

Janik –Macikowska Karolina – język angielski

Jaskólski Tomasz – informatyka

Jóźwiak Iwona – historia

Komoszyńska Patrycja – chemia

Kosiorek Anna – matematyka

Królik Mariusz – historia

Milan Janusz – fizyka

Moszczyński Adam – język polski

Paluch Anna – plastyka

Pryk Magdalena – biologia

Pyrzanowski Sebastian – wiedza o społeczeństwie

Skibińska Marzena – edukacja dla bezpieczeństwa

Sobczyk Adam – wychowanie fizyczne

Spychalski Dariusz – podstawy przedsiębiorczości

Urbanowicz Marta – język niemiecki

Wieczorek Małgorzata – język polski

 

Nauczyciele specjaliści:

Bielska Beata – tyflopedagog

Budrewicz Żaneta – zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Gawroński Robert – doradca zawodowy

Kamińska Ewa – surdopedagog

Kolpy Błażej – rewalidacja ruchowa

Konczanin Małgorzata – logopeda

Kuciej Agnieszka – rewalidacja

Słowik Magdalena – socjoterapia

Taranowicz Ewa – rewalidacja ruchowa

Trzcińska Dorota – rewalidacja ruchowa

Wieczorek Małgorzata – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjnej

 

Nauczyciel biblioteki:

Kamińska Ewa

 

Nauczyciele świetlicy integracyjnej:

Baczewski Grzegorz

Piłat Janina

GODZINY PRACY PEDAGOG

PEDAGOG SZKOLNY 

Ewa Budziak

pok. 256, tel. tel. (89)5429015, wew. 254

– e–mail: budziak.ewa@zso3.olsztyn.eu

 

SP 25  IX LO
PONIEDZIAŁEK

 

8.00-10.00

12.00-14.30

10.00-12.00
WTOREK

 

8.00-10.30

 

 10.30-12.00

 

ŚRODA

 

 13.30-15.30

 

 16.30-17.30

konsultacje

MS TEAMS

CZWARTEK

 

9.30-14.30  8.00-9.30

 

PIĄTEK

 

 

 13.30-15.30

 

 

GODZINY PRACY DORADCY

ZAWODOWEGO

W ROKU SZKOLNYM 2020-2021

Robert Gawroński

 –  pok. 235, tel. (89)5429015, wew. 293

 – e-mail: gawronski.robert@zso3.olsztyn.eu

 

 

PONIEDZIAŁEK – 10.00-15.00

WTOREK – 10.00-15.00

ŚRODA – 10.30-14.30

CZWARTEK – 10.00-14.00

PIĄTEK – 9.00-13.00

PLAN ZAJĘĆ NAUCZYCIELI SPECJALISTÓW

 

II SEMESTR

Lp. Nazwisko i imię

nauczyciela

Rodzaj  zajęć Dzień tygodnia Godzina Uczniowie

z klas

1. Bielska Beata tyflopedagog wtorek 7.15-7.45 1a
2. Budrewicz Żaneta zkk czwartek 14.40-15.25  1a
piątek 10.45-11.30  1a
3. Budziak Ewa ind. zajęcia rewalid. czwartek 8.00 – 8.45  1a
4. Janik – Macikowska Karolina z. dyd.-wyr. z j. ang. poniedziałek 13.50-14.35 1a
5. Kolpy Błażej rewalidacja ruchowa poniedziałek 13.50-14.35  1a
wtorek 13.50-14.35   1a
wtorek 14.45-15.30  1a
6. Kamińska Ewa surdopedagog czwartek 13.50-14.35  1a
7. Konczanin Małgorzata zajęcia logopedyczne wtorek 7.10-7.55  1 a
środa 7.10-7.55  1a
8. Kosiorek Anna z. dyd.-wyr. z matem. czwartek 13.50-14.35  1a
z. dyd.-wyr. z matem. środa 14.40-15.25  2a

2b

9. Kuciej Agnieszka zajęcia rewalidacyjne wtorek 7.10-7.55  1a
środa 7.10-7.55  1 a
10. Moszczyński Adam z. dyd.-wyr. z j. pol. piątek 7.10-7.55  2a

2b

środa 7.10-7.55  1 a
11. Sabal Elżbieta zaj. z psychologiem piątek 8.00-8.45  2b
12.   Słowik Magdalena z.roz. kom. emoc.społ. środa 14.45-15.30  1a

2b

13. Trzcińska Dorota rewalidacja ruchowa czwartek 13.50-14.35  1a
14. Taranowicz Ewa rewalidacja ruchowa wtorek 11.50-12.35 1a
piątek 7.00-7.45  1a
15. Urbanowicz Marta zajęcia z j. niemiec. piątek 14.40-15.25 2b

 

PLAN PRACY

nauczyciela wspierającego

   

8.00- 8.45

 

8.55 –

9.40

 

9.50 –

10.35

 

10.45 – 11.30

 

11.50 – 12.35

 

12.50 – 13.25

 

Pn. N. IND.

2a

chemia wos

 

j.polski j.polski  
Wt. j.angiel. j.angiel. historia

 

historia N. IND.

2a

matem.
Śr.   geograf. matem.

 

j.polski j.polski j.niem.
Czw.   N. IND.

1a

j.angiel.

 

j.angiel.  

 

historia
Pt. j.polski biologia N. IND.

1a

 

N. IND.

2a

 

j.niem. zaj.

z wych.