MATURY – TERMIN POPRAWKOWY

20 sierpnia 2019

o godzinie 8.00  zbieramy się w szkole.

Matura rozpoczyna się o 9.00

Zdający muszą mieć przy sobie dowód osobisty oraz:

Matematyka – czarny długopis, kalkulator, linijka

Język Angielski – czarny długopis