Konsultacje

W dniu 4 kwietnia od godziny 17,00 odbędą się konsultacje, rodzice będą mogli porozmawiać z nauczycielami na rozmowach indywidualnych.