Komunikat XIII

W okresie od 18 maja do 5 czerwca w naszej szkole nadal będą realizowane zajęcia z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jednakże od 18 maja będzie
stopniowo wznawiana praca szkół i placówek oświatowych.
IX LO:
• od 25 maja (pon.) – szkoła zapewnia konsultacje z nauczycielami
prowadzącymi zajęcia oraz możliwość korzystania z biblioteki dla uczniów kl. 3
a, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego
• od 1 czerwca (pon.) – szkoła zapewnia konsultacje z nauczycielami
prowadzącymi zajęcia oraz możliwość korzystania z biblioteki dla uczniów kl. 1
a i 1 b
Harmonogram konsultacji, zasady korzystania z biblioteki szkolnej i godziny jej pracy
oraz wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia zostaną przekazane
rodzicom i uczniom przez dziennik elektroniczny do 22 maja.