Komunikat X

Zgodnie z poniższym rozporządzeniem okres ograniczenia funkcjonowania szkoły zostaje wydłużony do 26 kwietnia 2020, nauczanie zdalne będzie funkcjonować dalej od 15 kwietnia do 24 kwietnia.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/410  

Rozporządzenie zmieniące z dnia 20 marca 2020 

Rozporządzenie zmieniające z dnia 10 kwietnia 2020