Komunikat OKE ŁOMŻA

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży dotyczący egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w sierpniu 2017 r.

Informuję, że egzamin maturalny w terminie poprawkowym, zarówno w części pisemnej, jak i w części ustnej, zostanie przeprowadzony w szkołach macierzystych.

Egzamin w części ustnej – odbędzie się w dniach 23-25.08.2017 r. wg harmonogramu ustalonego przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w danej szkole.

Egzamin w części pisemnej – zostanie przeprowadzony w dniu 22.08.2017 r. (wtorek) o godz. 9.00.

 

Jolanta Gołaszewska dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży