KOMUNIKAT IX

Czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych przedłużono
do 10.04.2020 r., zatem nadal będzie prowadzone nauczanie zdalne. Termin
egzaminu maturalnego nie został na razie zmieniony. Może zostać przesunięty
dopiero w przypadku zawieszenia zajęć w szkołach także
po świętach.
Od 25.03.2020 r. został wprowadzony obowiązek realizacji podstaw programowych.
Na pocztę elektroniczną (e-mail uczniów i rodziców) zostaną wysłane 25 marca
informacje dotyczące sposobu i trybu realizacji zadań IX Liceum Ogólnokształcącego
w okresie ograniczonego funkcjonowania szkoły. Prosimy o zapoznanie się z nimi.
Zapraszamy również do zapoznania się z linkiem:
www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–nowe-regulacje-prawne