Komunikat dla uczniów klas I

W związku z wdrażaniem w szkole e-legitymacji prosimy o dostarczenie do sekretariatu lo zdjęć do legitymacji w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD do dnia 30 sierpnia 2019 r. Płyta powinna zawierać imię i nazwisko oraz wskazanie klasy, do której uczęszcza uczeń (dotyczy klas I 2019/2020).

Wymagania zdjęć w wersji elektronicznej:

  • zdjęcie kolorowe w rozdzielczości min.  300 dpi;
  • rozmiar 19 x 26 mm (dostosowany do wielkości pola przeznaczonego na nadruk);
  • zapisane w formacie „JPG”