KOMUNIKAT 3

Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do stawienia się w pracy
dnia 28, 30, 31 sierpnia 2017 r. oraz 1 września 2017 r. na godz. 9.00,
a dnia 29 sierpnia 2017 r. na godzinę 13.00
Nauczyciele biorący udział w egzaminach poprawkowych przychodzą zgodnie
z wcześniej ustalonym harmonogramem.