Kampania społeczna – „ZNAMIĘ! ZNAM JE?”.

Uczniowie klas I i II w ramach zdalnych lekcji biologii i przyrody włączyli się w Ogólnopolską akcję profilaktyki czerniaka „ZNAMIĘ! ZNAM JE?”. Patronat honorowy nad programem edukacyjno-informacyjnym objął Minister Edukacji Narodowej. Kampania powstała z inicjatywy Akademii Czerniaka, która jest sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Patronat nad działaniami Akademii objęły Polskie Towarzystwo Dermatologiczne i Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej.

Celem kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej na temat czerniaka – czynników ryzyka oraz metod skutecznej profilaktyki.

Dzięki przeprowadzonym zajęciom uczniowie nabyli umiejętność rozpoznawania czerniaka,

nauczyli się regularnego samobadania skóry, a przede wszystkim zapoznali się z czynnikami podnoszącymi ryzyko zachorowania na czerniaka i zasadami ochrony przed tym groźnym nowotworem.

 

Sylwia Grigo

Magdalena Prykulotka_znamie_znam_je_12.35.50