KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

Lp. Termin Zadania

 

1. 01.09.2020 r. o godz. 8.00 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021.
2. 02.09.2020 r. – 07.02.2021 r. I półrocze roku szkolnego 2020/2021.

 

3. 23.12.2020 r. – 31.12.2020 r. Zimowa przerwa świąteczna.

 

4. 08.02.2021 r. – 31.08.2021 r.

 

II półrocze roku szkolnego 2020/2021.
5. 25.01.2021 r. – 07.02.2021 r. Ferie zimowe.

 

6. 01.04.2021 r. – 06.04.2021 r. Wiosenna przerwa świąteczna.

 

7. kwiecień 2021 r. Próbna matura w kl. II a.

 

8. 04.05.2021 r. – 20.05.2021 r. Egzamin maturalny w sesji wiosennej:

– część pisemna (wg harmonogramu CKE).

– część ustna.

9. 07.06.2021 r. – 12.06.2021 r.  Termin dodatkowy egzaminu maturalnego.

 

19. 25.06.2021 r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
11. maj – sierpień 2021 r. Rekrutacja uczniów do klas I.

 

12. 23.08 – 24.08.2021 r. Termin poprawkowy egzaminu maturalnego.

 

13. 26.06.2021 r. -31.08.2021 r. Ferie letnie.

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

4 maja 2021 r./wtorek/ – egzamin maturalny z j. polskiego
5 maja 2021 r./środa/ – egzamin maturalny z matematyki
6 maja 2021 r. /czwartek/ – egzamin maturalny z j. angielskiego
25 maja 2021 r. /wtorek/ – egzamin ósmoklasisty
26 maja 2021 r. /środa/ – egzamin ósmoklasisty
27 maja 2021 r. /czwartek/ – egzamin ósmoklasisty

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

12 listopada 2020 r. /czwartek/
13 listopada 2020 r. /piątek/
4 czerwca 2021 r. /piątek/