I Warmińsko-Mazurski Kongres Samorządów Uczniowskich.

26 marca 2021 roku Samorząd Uczniowski II Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie
zorganizował I Warmińsko-Mazurski Kongres Samorządów Uczniowskich.
Naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy 1a -Emilia Taflińska.

Agenda Kongresu:
9:00- 9:30 Rozpoczęcie Kongresu
9:30-10:15 Panel dyskusyjny dla uczniów oraz opiekunów
10:15-11:00 Warsztaty dla uczniów oraz opiekunów
11:30-12:30 Dyskusja na temat: Problemy i wyzwania podczas pandemii. Deklaracja współpracy.