HARMONOGRAM PRACY DLA NAUCZYCIELI

 

SZKOLENIOWA RADA PEDAGOGICZNA

9.08.2016r o godzinie 16.00
odbędzie się Rada szkoleniowa na TEMAT:
„Zmiany w prawie oświatowym od 01.09.2016r”.
(stołówka szkolna) obecność obowiązkowa

Plenarne Posiedzenie Rady Pedagogicznej

odbędzie się

30 sierpnia 2016 r.

o godz. 11:00

w stołówce szkolnej

(po Radzie Pedagogicznej spotkanie w poszczególnych szkołach)

Obecność obowiązkowa

 

Zebranie Rady Pedagogicznej
01.09.2016 r. o godz. 11.00