Chronimy Dzieci

LOGO CHD małe
Chronimy Dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje).
Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzenie. Nasza szkoła przystąpiła do programu w czerwcu 2016, którego realizacja rozpocznie się w nowym roku szkolnym 2016/2017. Działania prowadzone w ramach programu będą miały między innymi na celu podniesienia kompetencji personelu, rodziców i opiekunów w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
Finalnym efektem  programu jest przyznanie certyfikatu „Chronimy Dzieci” placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem, mamy nadzieję, że nasza szkoła dołączy do ich grona.