ZAPROSZENIE

Międzyszkolny Festiwal Nauki i Sztuki, odbywa się pod patronatem Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty i we współpracy z W-MODN.

W Festiwalu proponujemy szereg konkursów z różnych przedmiotów i dyscyplin, w których placówki edukacyjne z Warmii i Mazur będą mogły pokazać kreatywność nauczycieli pracujących podczas nauki zdalnej ze swoimi uczniami, promować nieszablonowe formy pracy i sposoby realizacji podstawy programowej oraz kompetencji kluczowych. Szkoły i przedszkola będą miały także możliwość zdobycia certyfikatu “Zda(o)lnej Szkoły” i “Zda(o)lnego Przedszkola”.

Szczegółowy opis znajdą Państwo na stronie internetowej Festiwalu:

http://szkolnyfestiwalnauki.cba.pl;

https://docs.google.com/document/d/15z8TbhDEi4rkxCFobpEdRmSqyFV_iGfKSgSH9ZvcwqQ/edit?invite=CPLyoI8M&ts=5ec3acbb

Komunikat XIII

W okresie od 18 maja do 5 czerwca w naszej szkole nadal będą realizowane zajęcia z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jednakże od 18 maja będzie
stopniowo wznawiana praca szkół i placówek oświatowych.
IX LO:
• od 25 maja (pon.) – szkoła zapewnia konsultacje z nauczycielami
prowadzącymi zajęcia oraz możliwość korzystania z biblioteki dla uczniów kl. 3
a, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego
• od 1 czerwca (pon.) – szkoła zapewnia konsultacje z nauczycielami
prowadzącymi zajęcia oraz możliwość korzystania z biblioteki dla uczniów kl. 1
a i 1 b
Harmonogram konsultacji, zasady korzystania z biblioteki szkolnej i godziny jej pracy
oraz wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia zostaną przekazane
rodzicom i uczniom przez dziennik elektroniczny do 22 maja.

KOMIUNIKAT XII

od 18 maja br. wznawiamy stopniowo pracę szkół i placówek oświatowych. W załączeniu przekazuję regulacje prawne w tym zakresie oraz szczegółowe wytyczne sanitarne, które pomogą Państwu w bezpieczny sposób zorganizować pracę placówki.

Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty wygląda następująco:

od 18 maja br.:

 • możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkołach policealnych i dla klas III branżowych szkół I stopnia;
 • wznowienie pracy schronisk młodzieżowych i międzyszkolnych ośrodków sportowych, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu;
 • możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.

Od 25 maja br.:

 • możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
 • organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych;
 • organizacja konsultacji dla absolwentów, w tym młodzieży ze szkół specjalnych, która w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;
 • możliwość realizacji staży uczniowskich i praktyk zawodowych przez uczniów klas 3 szkoły branżowej i technikum.

Od 1 czerwca br.:

 • organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

Proszę o zapoznanie się z tymi materiałami oraz przekazanie ich pracownikom Państwa placówki, a także udostępnienie tej informacji rodzicom i uczniom.

Zachęcam również do bieżącego śledzenia komunikatów na stronie MEN, GIS oraz MZ.

Wkrótce otrzymają Państwo szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji egzaminów zewnętrznych i rozporządzenia regulujące te kwestie.

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej 

Załączniki:

 1. Nowelizacja rozporządzenia MEN 30b
 2. Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30b
 3. Nowelizacja rozporządzenia MEN 30c
 4. Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30c
 5. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna – plik w wersji word
 6. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna – plik w wersji pdf
 7. Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji word
 8. Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf
 9. Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji word
 10. Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf

KOMUNIKAT XI

Zgodnie z poniższym rozporządzeniem okres ograniczenia funkcjonowania szkoły zostaje wydłużony do 24 maja 2020, nauczanie zdalne będzie funkcjonować dalej od 27 kwietnia do 24 maja .

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/410  

Rozporządzenie zmieniące z dnia 20 marca 2020 

Rozporządzenie zmieniające z dnia 10 kwietnia 2020

 

1 2 3 4 20