KONKURSY

HARMONOGRAM KONKURSÓW W ROKU SZKOLNYM 2020-2021

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów IX LO w Olsztynie do wzięcia udziału w zaplanowanych konkursach w roku szkolnym 2020/2021

 

LP

 

Nazwa konkursu Planowany termin przeprowadzenia Osoby przygotowujące konkurs
1

 

Szkolny konkurs „Model DNA” Listopad Magdalena Pryk
2

 

Szkolny konkurs „Matematyka wokół nas” Grudzień Anna Kosiorek
3

 

Szkolny konkurs „Mistrz ortografii” Luty Adam Moszczyński, Małgorzata Wieczorek
4

 

Konkurs fotograficzny „Polska przyroda” Marzec Dorota Bieńkowska
5

 

Szkolny konkurs czytania ze zrozumieniem Kwiecień Adam Moszczyński, Małgorzata Wieczorek
6

 

Szkolny konkurs z fizyki II półrocze Janusz Milan

 

KONKURSY ROK SZKOLNY 2017 – 2018

UWAGA! UWAGA!!

12 lutego w poniedziałek w pracowni 251 tegoroczni maturzyści zaciekle konkurowali podczas niezwykle widowiskowego konkursu polonistycznego

,,Czytam, więc jestem

Czy wiesz, kto jest autorem słów: ,,Koniec i bomba. A kto czytał ten trąba” Oczywiście Witold Gombrowicz. Pisarz prowokacyjnie kończy swoją powieść groteskową pt.: ,,Ferdydurke”, pozornie drwiąc z czytających książkę jego i książki w ogóle. Dla uczniów IX LO teksty kultury z III (gimnazjum) i IV (liceum) etapu edukacyjnego nie mają tajemnic, dlatego cytat z Gombrowicza zidentyfikowali bezbłędnie.

Konkurs miał na celu:

 • Uatrakcyjnienie powtórek przed maturą
 • Utrwalenie wiedzy z zakresu:

znajomości chronologii epok literackich; umiejętność przyporządkowania autora, dzieła do epoki;

znajomości elementów biografii: Jana Kochanowskiego, Adama Mickiewicza, Władysława Stanisława Reymonta, Stanisława Wyspiańskiego;

znajomości adaptacji filmowych: ,,Pan Tadeusz (reż. A. Wajda), ,,Chłopi” ,

J. Rybkowski, ,,Lalki”( reż. R. Ber ), ,,Krzyżacy” (reż. A. Ford), ,,Wesele”

(reż. A. Wajda), ,,Przedwiośnie” (reż. F. Bajon), Troja (reż. W. Petersen).

znajomości tekstów literackich, umiejętności interpretacji i określania gatunku danego tekstu:

 • Integrowanie uczniów
 • Aktywizacja młodzieży
 • Konkurowanie na zasadach fair play
 • Oswajanie stresu
 • Umiejętność odnalezienia się w sytuacji porażki i sukcesu
 • Stwarzanie sytuacji sprawdzenia się przez maturzystę

Konkurs był przygotowany przez p. Joannę Toczko i składał się z sześciu konkurencji, które były bardzo różnorodne. Polegały one między innymi na: rozpoznaniu na podstawie znaków ikonicznych tytułów lektur, zidentyfikowaniu bohatera literackiego na podstawie stopniowo dopełnianej charakterystyki czy popisaniu się wiedzą na temat adaptacji wybranych tekstów kultury.

Trzeba przyznać, że było trochę nerwów ale i zabawy. Nagrody ufundowane przez Teatr im. Stefana Jaracza, Multikino oraz Radę Rodziców IX LO trafiły do rąk uczniów klasy 3a i 3b. Gratulujemy zwycięzcom!

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY – ” JAK TO WIDZĘ ?”

Raz w miesiącu będzie pojawiać ” Hasło” i trzeba wykonać zdjęcie w formacie 13 x 21 tego co nam się z tym hasłem kojarzy np. hasło: Para  zdjęcia: Para butów, para osób, para wodna…..

Zdjęcia należy zgłosić do końca kwietnia.

W kwietniu pojawi się ostatnie hasło.

Zdjęcia składamy w sali 250 u Pani Doroty Bieńkowskiej.

Prace można składać wszystkie razem lub raz w miesiącu.

Ilość składanych prac na dane hasło bez limitu.

KONKURSY ROK SZKOLNY 2016 – 2017

KONKURS – Święto niepodległości

16 listopada ( środa) na 6 godzinie lekcyjnej odbędzie się konkurs z okazji Dnia Niepodległości. Każdą klasę będą reprezentowały 2-osobowe drużyny. Zakres materiału obejmuje sprawę polską w czasie I wojny światowej i okres II RP.

 

 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY !!!

„Żeglarskie i turystyczne klimaty”.

1. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice fotograficznej lub mogą być komputerowym przetworzeniem fotografii
2. Rozmiary prac: 20 x 30 cm, ilość 4 sztuki
3. Każda praca powinna zawierać przyklejoną taśmą metryczkę zawierającą tytuł pracy i numer. Na osobnej kartce imię i nazwisko, adres i numer telefonu autora.

Prace również można złożyć w wersji elektronicznej( ale jakoś musi pozwolić na wydruk w wymaganym formacie) do Pani Doroty Bieńkowskiej

PRACE SKŁADAMY DO 28 października  !!!!

taka małą podpowiedź można przynieść zdjęcia przedstawiające drogi, pola , jeziora, żaglówki, zachody słońca itp.

 

 

 

 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 

Kapliczki jako element Warmińskiego krajobrazu”

 

Wędrując po Warmińskiej Ziemi  szukaj kapliczek  i zrób zdjęcia tych miejsc.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Prace należy wykonać w formacie 10 na 15 lub 21 cm x  15 cm  w wersji papierowej i jako JPG na płycie CD

Opis zdjęć  powinien zawierać następujące informacje:

Imię Nazwisko  autora

Tytuł pracy

Lokalizacja Kapliczki ( gdzie się znajduje jak najdokładniejsza )

TERMIN SKŁADANIA PRAC 20 września 2016.

Karty zgłoszenia będą dostępne od 1 września u koordynatorów konkursu.

 

KOORDYNATORZY: MARIUSZ KRÓLIK, DOROTA BIEŃKOWSKA , M.WIECZOREK, I. TYLLO

KONKURS FOTOGRAFICZNY –

„Świątynie Warmijskie”

Wędrując po Warmińskiej Ziemi  szukaj Świątyń, kościołów   i zrób zdjęcia tych miejsc, które pobudzą twoją wyobraźnię lub ujrzysz je w innym świetle. Zdjęcia mogą przedstawiać całe budowle lub ich fragmenty.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Prace należy wykonać w formacie 10 na 15 lub 21 cm x  15 cm  w wersji papierowej i jako JPG na płycie CD

Opis zdjęć  powinien zawierać następujące informacje:

Imię_nazwisko  autora

tytuł pracy

Lokalizacja obiektów  ( gdzie się znajduje jak najdokładniejsza )

TERMIN SKŁADANIA PRAC 20 września 2016.

 

KOORDYNATORZY: MARIUSZ KRÓLIK, DOROTA BIEŃKOWSKA, , M.WIECZOREK, I. TYLLO

KONKURS FOTOGRAFICZNY i nie tylko !!!!! –

„Prace inspirowane działami twórców warmińskich”

 

Inspiracji szukamy wszędzie może nasz zainspirować wiersz , obraz lub utwór muzyczny.

WYMAGANIA TECHNICZNE

 • Prace Fotograficzne należy wykonać w formacie 10 na 15 lub 21 cm x 15 cm  w wersji papierowej i jako JPG na płycie CD

Opis zdjęć  powinne zawierać następujące informacje:

Imię_nazwisko  autora

tytuł pracy

Tytuł obiektu inspiracji

 • Nagrania filmików należy z krótkim opisem przesłać na adres geografialo9@wp.pl
 • Plakaty, modele i inne formy aktywności  konkursowej należy dostarczyć do koordynatorów

TERMIN SKŁADANIA PRAC 20 września 2016.

 

KOORDYNATORZY: MARIUSZ KRÓLIK, DOROTA BIEŃKOWSKA, , M.WIECZOREK, I. TYLLO

KONKURS FOTOGRAFICZNY   –

„OLSZTYŃSKIE POMNIKI ”

  Spacerując można poszukać i sfotografować  nasze olsztyńskie pomniki

WYMAGANIA TECHNICZNE

 • Prace Fotograficzne należy wykonać w formacie 10 na 15 lub 21 cm x 15 cm  w wersji papierowej i jako JPG na płycie CD

Opis zdjęć  powinien zawierać następujące informacje:

Imię_nazwisko  autora

tytuł pracy

Tytuł obiektu inspiracji

TERMIN SKŁADANIA PRAC 20 września 2016.

 

KOORDYNATORZY: MARIUSZ KRÓLIK, DOROTA BIEŃKOWSKA, , M.WIECZOREK, I. TYLLO

KONKURS WIEDZY

O OLSZTYŃSKICH POMNIKACH

odbędzie się w dniu 21 września

informacje o pomnikach przydatne do przygotowania się do konkursu  są pod linkami:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomniki_w_Olsztynie

http://www.olsztyn24.com/galeria/52-olsztyskie-pomniki-rzezby-i-plaskorzezby.html?p=5905

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!

 2015 /2016

KONKURS FOTOGRAFICZNY – „MÓJ ZABYTEK”

Eliminacje szkole do konkursu .
Sfotografuj przedmiot, który uważasz za zabytek. Może nim być dowolny przedmiot użytkowy, jak np.: kubek, guzik, stary bilet autobusowy, maszyna do pisania lub szycia, moneta, rzeźba, biżuteria, butelka, mebel, parasol, ubiór albo dokument z domowego archiwum. Do konkursu dopuszcza się reprodukcje i skany obiektów płaskich takich jak: fotografie, karty pocztowe, dokumenty, itp. Dobór przedmiotów uznanych za zabytki, aranżacja, oświetlenie, tło oraz zastosowana technika fotografii są dowolne. Przedstawiony przedmiot w całości powinien zmieścić się w głębi ostrości. Każdy uczestnik może nadesłać od 1 do 5 prac lub jeden zestaw składający się maksymalnie z 5 prac, który będzie traktowany jako jedna praca.
WYMAGANIA TECHNICZNE
Rozdzielczość obrazu nie mniejsza niż 2400×3600 pikseli oraz nie większa niż 4000×6000 pikseli, format zapisu: JPG. Nazwa pliku powinna zawierać następujące informacje:
Imię_nazwisko autora_tytuł pracy lub zestawu_numer zdjęcia_skrót nazwy szkoły_miasto lub miejscowość_adres e-mail autora. rozszerzenie jpg.
TERMIN SKŁADANIA PRAC 18 marca 2016.
geografialo9@wp.pl

KOORDYNATORZY: DOROTA BIEŃKOWSKA, MAŁGORZATA WIECZOREK

PODPARZONE W NATURZE

ZDJĘCIA DOTYCZACE PRZYRODY

MAX 10 zdjęć
• Wymagania techniczne:
1. pliki o minimalnej wielkości 8 milionów pikseli,
2. proporcje boków 2:3
3. fotografie zapisane w formacie JPG bez kompresji lub TIF,
4. prace należy przesłać na płycie CD lub DVD (płyty nie będą zwracane) wraz z kartą zgłoszenia,
5. wszystkie pliki należy umieścić w folderze zatytułowanym nazwiskiem i pierwszą literą imienia autora (np: Kowalski_J). Nazwa pliku powinna składać się z nazwiska i pierwszej litery imienia oraz kolejnego numeru fotografii, np. Jan Kowalski przysyła dwie fotografie zatytułowane: Kowalski_J_01, Kowalski_J_02. Numer musi być zgodny z podanym w zgłoszeniu
TERMIN 13 PAŹDZIERNIKA 2015
KOORDYNATORZY: Dorota Bieńkowska, Mariusz Królik

KONKURS NA FOTOREPORAŻ

Konkurs pod hasłem „TO my tworzymy Świat” ma na celu zachęcenie jednostek i lokalnych społeczności do obserwowania otoczenia, oceniania pozytywnych zjawisk i zwracania uwagi na 
negatywne zjawiska, które chcielibyśmy zmienić. Praca pokazać Twoją perspektywę widzenia świata i najbliższego otoczenia, przy pomocy obrazu w trzech obszarach:
środowisko
społeczeństwo
technologia

Ocena prac:
KRYTERIA KONKURSOWE
1.Zgłoszona praca musi być zrealizowana w formie reportażu
wykorzystującego zdjęcia i filmy wykonane przez uczestnika konkursu. Techniczne wskazówki i inspiracje do wykonania pracy będą udostępnione na stronie konkursu.
2.Praca nie powinna być krótsza niż 30 sekund i dłuższa niż 5 minut.
3.Zgłoszone do Konkursu pracemuszą być w formacie mp4, a wielkość przesyłanego pliku nie może przekroczyć 500MB.
4.Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę.
5.Zabronione jest składanie prac zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami -takie zgłoszenia nie będą brały udziału w Konkursie. O tym, że praca narusza powyższe zasady
decyduje ocena Organizatora.
6.W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane i nie wygrały żadnego innego Konkursu.
7.Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji prac nie realizujących tematu Konkursu lub nie spełniających innych zasad Konkursu.
8.Jury oceniając prace będzie brało pod uwagę następujące czynniki:
zgodność z tematyką konkursu
oryginalność
estetykę przygotowania
walory dziennikarskie
TERMIN 1 GRUDNIA 2015

KOORDYNATORZY: Dorota Bieńkowska, Małgorzata Wieczorek, Mariusz Królik

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY

5 kategorii:

Zdjęcia można zgłaszać w pięciu kategoriach:

• Narodziny – „Początek życia to coś zachwycającego. W tej kategorii możesz przysłać zdjęcie kiełkującej rośliny, niemowlęcia lub czegokolwiek, co symbolizuje narodziny nowego życia”.
• Miejsca warte zachowania – „Każdy z nas zna miejsce, które chciałby zachować dla przyszłych pokoleń. W tej kategorii możesz przysłać zdjęcie scenerii, budynku, miasta, sklepu — dowolnego miejsca, które, Twoim zdaniem, powinno przetrwać niezmienione”.
• Uśmiech i śmiech – „Najzwyklejszy uśmiech potrafi zmienić cały dzień. Z kolei śmiech bywa najskuteczniejszym lekarstwem. Czekamy na najlepsze zdjęcia uśmiechów i śmiechu”.
• Makro – „W świecie makro niewielkie cuda mają potężną moc. W tej kategorii możesz zgłosić zdjęcie kwiatu, owada, kropli — dowolnego obiektu uwiecznionego techniką makrofotografii”.
• Sztuka – „Istnieją różne sposoby, aby nadać fotografii artystyczny rys — od użycia filtrów artystycznych i oprogramowania do obróbki zdjęć po odpowiedni dobór fotografowanych obiektów i kadrowanie. W tej kategorii możesz pochwalić się zdjęciem zasługującym na miano dzieła sztuki”.
TERMIN 20 listopada 2015

ZGŁOSZENIA:

http://gopc.olympus-imaging.com/?lang=pl_PL

KONKURS FOTOGRAFICZNY

„Dzieła mistrzów inspiracją współczesnej fotografii”

Realizacja zadania :
– wykonanie fotografii inspirowanej dziełem mistrza uznanego za wybitnego przedstawiciela
swojej epoki w dziedzinie sztuk wizualnych ( malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia , film)
z wykorzystaniem współczesnych modeli i przedmiotów;
lub
– fotografia wybranego dzieła i jej obróbka komputerowa;

Przygotowanie prac:
format nie mniejszy niż A 5;
– fotografie w formie wydrukowanej i elektronicznej;
– prace należy czytelnie opisać : imię i nazwisko, wiek autora,
nazwisko twórcy oraz tytuł dzieła według którego praca została wykonana;
– prosimy o dołączenie fotografii dzieła, które było inspiracją do wykonania pracy.
Termin dostarczania prac:
4 listopada 2015

Koordynatorzy: Dorota Bieńkowska, Małgorzata Wieczorek

2014/2015

KONKURS FOTOGRAFICZNY

„ Na wodnym i lądowym szlaku”

Konkurs organizowany przez Muzeum Wsi Radomskiej, HKT BRA DE LI, Radomski Okręgowy Związek Żeglarski, Hufiec ZHP Radom – Miasto

 

Konkurs zachęca do obserwacji ciekawych zjawisk z wody i lądu J

Prace w formacie 20cm x 30cm oraz w formie elektronicznej  składamy

 do 1 czerwca

 

Koordynatorzy konkursu:

Dorota Bieńkowska

Mariusz Królik

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Eksponat muzealny

TERMIN SKŁADANIA PRAC – 8 czerwca

dla uczniów poniżej 18 – roku życia

Celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży eksponatami muzealnymi.

Zdjęcia mają przedstawiać:

– wystawy muzealne;

– pojedyncze eksponaty;

– zaplecza muzealne;

– budynki muzeów;

– elementy architektury budynków muzealnych.

 

Koordynatorzy konkursów:

Dorota Bieńkowska,

Mariusz Królik.

 

 

Konkurs pod patronatem
Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

„Moje korzenie, czyli skąd jestem?”

WYCIĄG Z Regulamin konkursu: 

Termin do 14 maja 

 1. Zadanie konkursowe polega na indywidualnym przygotowaniu projektu o charakterze dokumentalnym, w którym uczeń przedstawi efekty swoich badań, rozmów, poszukiwań lub dociekań w zakresie pochodzenia własnej rodziny, ujętych w kontekście historii regionu.
 2. Przez projekt edukacyjny rozumie się przygotowany (samodzielnie lub pod kierunkiem opiekuna zgłaszającego) materiał w jednej z form: dokument tekstowy (max. 18 tys. znaków), prezentacja multimedialna (wizualna lub audiowizualna; w formacie Power Point lub innym – czas pokazu do 15 minut), nagranie dźwiękowe (w formacie mp3/mp4 lub innym – czas nagrania do 15 minut), film (w dowolnym formacie – czas nagrania do 15 minut).
 3. Projekt może zostać przygotowany w jednej z wybranych form wyrazu: wspomnienia (z wyłączeniem fikcji literackiej), reportażu, wywiadu, opisu przedmiotu, albumu (wraz z opisem).
 4. Projekt powinien zostać zaprezentowany w wersji elektronicznej.

§6 Kryteria oceny

 1. Ocenie podlega nadesłana praca w postaci opisu własnego, relacji dźwiękowej, nagranego filmu lub spisanej wypowiedzi bohatera materiału według następujących kryteriów:
  1. sposób przedstawienia swojej pracy (oryginalność ujęcia tematu, pomysłowość w przedstawieniu wybranego zagadnienia i osób, z którymi nawiązano współpracę w celu przygotowania materiału),
  2. wartość merytoryczna, czyli walory historyczne pracy (sposób ujęcia tematu w odniesieniu do historii regionu, szczególnie losów obecnych mieszkańców),
  3. autentyczność przedstawionych materiałów (wykorzystanie źródeł pochodzących z prywatnych archiwów: fotografii, zdjęć pamiątek, nagrań),
  4. estetyka i staranność wykonania pracy.
 2. Na ocenę projektu ma wpływ wykorzystanie oryginalnych materiałów z archiwów rodzinnych: fotografii (osób, miejsc lub przedmiotów), zapisów lub nagrań opowieści rodzinnych, zwyczajów, obrzędów, wykonań pieśni, tańców zachowanych w tradycji rodzinnej itp.
Koordynatorzy konkursu: Dorota Bieńkowska, Mariusz Królik

Konkurs fotograficzny –

 „Rozstaje i bezdroża –

zapomniane historie naszej okolicy”

Do 20 czerwca 2015

 

 Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej zaprasza do udziału w konkursie„ROZSTAJE I BEZDROŻA – zapomniane historie naszej okolicy”. 
Przedmiotem konkursu są stare, nieużytkowane cmentarze, obeliski memoratywne (upamiętniające); kamienie graniczne, tzw. kamienie ofiarne i inne kamienie, z którymi związane są podania lokalne, najczęściej położone w miejscach zapomnianych, nieodwiedzanych, o których wiedzą tylko nieliczni. Obiekty te należy sfotografować i krótko opisać. Uczestnik może przedstawić w konkursie dowolną liczbę obiektów. Dla każdego z nich można wykonać max. 5 fotografii. Do zdjęć należy wykonać opis zawierający informacje na temat rodzaju obiektu, jego znanej lub przypuszczalnej historii (legendę), ewentualnie inne ciekawe informacje (max. 3000 znaków). W opisie trzeba zawrzeć także dane umożliwiające lokalizację obiektu (szkic, mapę lub współrzędne GPS).

Koordynator szkolnego konkursu : Dorota Bieńkowska, Mariusz Królik

Konkurs dla uczniów

klas I i II naszego liceum

„ Mam klimat do nauki”

 

I etap

Konkursu będzie zakładał przygotowanie przez uczniów klas ponadgimnazjalnych prezentacji zawierającej scenariusz zajęć edukacyjnych, plenerowych z zakresu zapobiegania zmianom klimatu.

 

Prezentacja sporządzona przez młodzież w ramach Konkursu powinna przedstawić: szczegółowy opis zajęć edukacyjnych organizowanych w danym miejscu (w tym zakres tematyczny – zgodny z tematem konkursu), harmonogram zajęć (dokładne ramy czasowe) wraz ze wskazaniem przykładowych miejsc, w których uczniowie zamierzą realizować zajęcia edukacyjne, ilość osób dla których będą je realizować, itp.

 

Opis zajęć powinien zostać przygotowany w formie prezentacji multimedialnej i powinien być jak najbardziej szczegółowym opisem planowanych zajęć edukacyjnych.

 

Termin do 14 maja

 

II etap

Konkursu zakłada przygotowanie reportażu/dokumentacji z przeprowadzonych w ramach stworzonego przez danego ucznia (zwycięzcę) scenariusza zajęć edukacyjnych.

Reportaże przygotowane powinny być w formie fotorelacji z opisem (np. prezentacja multimedialna), videorelacji (max. 10-minutowej) lub w formie łączonej.

 

Termin do 10 września

 

 

Bardzo Atrakcyjne Nagrody.

Organizator: Fundacja na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Informacje: www.zmianyklimatu.pl

KOORDYNATOR KONKURSU: Dorota Bieńkowska

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT.:

„ ORŁOWICZ – SZARY POMNIK, BARWNA POSTAĆ”

 1. Organizatorem konkursu jest IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi

 w Olsztynie.

 1. Honorowy patronat nad konkursem obejmuje Oddział Warmińsko – Mazurski PTTK

w Olsztynie.

 1. Konkurs rozpoczyna się 9 lutego 2015 i trwać będzie do 31 marca 2015.
 2. Temat prac konkursowych brzmi: „ORŁOWICZ – SZARY POMNIK, BARWNA POSTAĆ ”.
 3. W konkursie mogą brać udział tylko uczniowie szkół gimnazjalnych z Olsztyna i okolic ( województwo warmińsko – mazurskie)
 4. Celem konkursu jest popularyzowanie miejsc i postaci związanych z Olsztynem.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Prace konkursowe z należy przesłać ( praca powinna być zabezpieczona usztywnieniem) lub przynieść osobiście do sekretariatu głównego

ZSO nr 3 lub sekretariatu IX LO pod adresem:

IX Liceum Ogólnokształcące z O.I.

 1. Wańkowicza 1

10- 684 Olsztyn

 1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice z wyłączeniem materiałów sypkich w formacie A4, bez oprawy.
 2. Elementem obowiązkowym pracy plastycznej jest pomnik Mieczysława Orłowicza, który znajduje się u zbiegu ulic Orłowicza i Wańkowicza na osiedlu Nagórki w Olsztynie. Można go zobaczyć osobiście lub na stronie internetowej IX LO z O.I.
 3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami indywidualnymi, własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.
 4. Każdy uczestnik może przekazać tylko jedną pracę plastyczną.
 5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, to znaczy, że niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
 6. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
 7. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem konkursu oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, wiek, klasa i nazwa szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 8. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 9. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Wyniki konkursu i nagrody:

 1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zawierające imiona i nazwiska nagrodzonych autorów prac plastycznych zamieszczone na stronach internetowych IX LO z O.I.
 4. Nagrody książkowe i rzeczowe dla laureatów zapewnia organizator.
 5. Nagrody zostaną przyznane za zdobycie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca. Dodatkowo zostanie przyznane wyróżnienie PTTK.
 6. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
 7. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 8. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
 9. Prace konkursowe stają się własnością organizatora.

Postanowienia końcowe:

 1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy na stronach internetowych IX LO z O.I. w Olsztynie oraz Oddz. W-M PTTK w Olsztynie oraz wystawie pokonkursowej w siedzibie IX LO z O.I. w Olsztynie.
 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie: lo9.zso3.olsztyn.pl.
 4. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do:
 6. a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
 7. b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
 8. c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

Nasza galeria 🙂

KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

„ KAPLICZKI WARMII I MAZUR”

 

 

 

 1. Organizator

IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OLSZTYNIE, ul. Wańkowicza 1, 10-684 Olsztyn dalej zwanym: „Organizatorem”.

Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej.

 1. Cel Konkursu Celem Konkursu jest:

 propagowanie, szczególnie wśród ludzi młodych, sztuki fotografowania, jako jednej z form artystycznego wyrazu, a jednocześnie jednego z najlepszych środków komunikacji międzyludzkiej; a jednocześnie znakomitego środka komunikacji międzyludzkiej;

 znajdowanie magicznych miejsc i podkreślanie uroków przyrody i zabytków Warmii i Mazur ;

 promocja Olsztyna i okolic;

 zachęcanie do odkrywania na nowo miejsc powszechnie znanych;

 poznanie indywidualnego spojrzenia na przyrodę;

 1. Uczestnicy

W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie Gimnazjów, każdy, kto fotografuje,  (dalej zwany: „Uczestnikiem”).

 1. Warunki przystąpienia do Konkursu, jest przesłanie prac na adres organizatora razem z kartą zgłoszenia do dnia 20 lutego 2015r.

W Konkursie wezmą udział prace fotograficzne, które spełnią wymogi techniczne opisane w Regulaminie i w terminie wskazanym w Regulaminie zostaną przesłane do Organizatora, tj. najpóźniej do 20 lutego 2015r. (włącznie) znajdą się w posiadaniu Organizatora.

 Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.

 

 1. Wymagania dotyczące prac konkursowych

Zdjęcia nadesłane na Konkurs muszą spełniać następujące warunki:

 dotyczyć tematu Konkursu;

 zostać nadesłane w formie elektronicznej min 13X 15 oraz w wersji elektronicznej

 • Przesłać formularz zgłoszeniowy

Jeden Uczestnik może nadesłać łącznie do 5 zdjęć.

Prace muszą być podpisane:

– Tytuł pracy

– Autor

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • Imię Nazwisko uczestnika
 • Nazwę szkoły
 • adres email
 • telefon kontaktowy
 1. Finał i rozstrzygnięcie Konkursu

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia  najpóźniej 5 marca 2015r..roku.

Oceny nadesłanych prac dokona i werdykt sformułuje jury określone przez Organizatora.

Prace będą oceniane w dwóch formach:

– Ocena JURY

– Głosowanie na facebooku na profilu: https://www.facebook.com/IXLOOLSZTYN

Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą e-mailową i/lub telefonicznie.

Wiadomość zostanie wysłana na adres wskazany w treści formularza zgłoszeniowego.

W przypadku, gdy laureat Konkursu nie poda danych kontaktowych, jury ma prawo – według własnego uznania – albo dokonać kolejnego wyboru, a wybierze kolejnego laureata.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych zdjęć w kampaniach reklamowych i/lub materiałach reklamowych Organizatora bez obowiązku wynagrodzenia dla autora zdjęć, jednakże Organizator nie ma obowiązku wykorzystania zdjęć.

 1. Nagrody

Nagrody rzeczowe zostaną wręczone podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w dniu 20.03.2015r. Na rozdanie nagród uczestnicy zgłaszają się wraz z opiekunem.

Prace zwycięzców Konkursu zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie w ZSO nr 3. Wystawa planowana jest na marzec – czerwiec 2015 roku.

 1. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie.

Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do zdjęcia nadesłanego na Konkurs w całości obciąża Uczestnika Konkursu.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych zdjęć w publikacjach i wszelkich działaniach promocyjnych.

Uczestnikowi Konkursu nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego zgłoszonych prac w działaniach promocyjnych IX LO z OI w Olsztynie, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę, zgłaszając się do Konkursu.

Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność Organizatora.

Uczestnik przesyłając prace na Konkurs przenosi nieodpłatnie na Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe i zależne do swych prac na wszystkie pola eksploatacji znanych polskiemu prawu w dacie wysłania prac.

 1. Postępowanie reklamacyjne

Postępowanie reklamacyjne nie dotyczy werdyktu jury, który stanowi wyraz subiektywnej oceny prac przez członków jury.

 1. Postanowienia końcowe

Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn.

Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.

Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904)

Formularz zgłoszeniowy

Nazwa szkoły  ……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Adres szkoły zgłaszającej …………………………………………………………..

adres email ………………………………………………………………………….

telefon kontaktowy …………………………………………………………………

Imię i nazwisko uczestnika ……………………………………………………..…..

telefon kontaktowy….………………………………………………………….……

adres email ………………………………………………………………….…….….

data urodzenia ……………………………………………………..…………………

Opiekun uczestnika ……………………………………………………………………

Tytuł zdjęcia Nr 1 ………………………………………………………………………

Tytuł zdjęcia Nr 2 ………………………………………………………………………

Tytuł zdjęcia Nr 3 ………………………………………………………………………

Tytuł zdjęcia Nr 4 ………………………………………………………………………

Tytuł zdjęcia Nr 5 ………………………………………………………………………

Ja, niżej podpisana/y, oświadczam, że jestem autorem i wyłącznym właścicielem przesłanych zdjęć oraz że przenoszę bezpłatnie na IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie prawa autorskie i pokrewne do przesłanych przeze mnie zdjęć, na następujących polach eksploatacji: nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania zdjęciami, a  w szczególności: publicznego wykorzystania zdjęć, utrwalenia i zwielokrotnionego druku, wykorzystywania w celach marketingowych, promocyjnych, reklamowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika konkursu zawartych w niniejszym formularzu wyłącznie na potrzeby konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883). Oświadczam, że uczestnik konkursu i/lub osoba go reprezentująca zapoznała się z treścią Regulaminu konkursu i wyraża zgodę na warunki w nim zawarte.

Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w związku z udziałem w Konkursie.

Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej pracy, ponoszę wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich w przedłożonej pracy, a także przyjmuję wszystkie warunki Konkursu zawarte w Regulaminie.

                                                                                         …………..…………………….

                                                                                            Data i czytelny podpis