REKRUTACJA 2020

RUSZA NABÓR

https://naborpp.edukacja.olsztyn.eu/kandydat/app/

Zapraszamy

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, m.in. zawieszeniem zajęć w szkołach, a w związku z tym zamknięciem placówek, proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowych będzie odbywać się w sposób umożliwiający wykorzystanie innych metod dostarczenia dokumentów niż wizyta osobista rodziców w placówce. Zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej, pismo nr DKO-WOK.4030.39.2020.MŁ z dnia 17 marca 2020 r., wprowadza się możliwość dostarczenia obowiązujących dokumentów w procesie rekrutacji jak niżej:

 1. przesłanie zeskanowanych dokumentów (wraz z widocznymi podpisami rodziców/opiekunów prawnych) na skrzynkę mailową placówki,

 1. wykonanie zdjęcia dokumentów telefonem komórkowym (wraz z widocznymi podpisami rodziców/opiekunów prawnych) i przesłanie na skrzynkę mailową placówki,

 1. dostarczenie i pozostawienie dokumentów w skrzynce/urnie udostępnionej przed wejściem do placówki.

HARMONOGRAM NABORU 2020

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe  

od 15 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. od 26 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

3 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje  

od 31 lipca do  4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

4 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.  

 

do 4 sierpnia 2020 r.

5 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach  

 

do 11 sierpnia 2020 r.

6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  

12 sierpnia  2020 r.

7 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  

od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

 

8 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 19 sierpnia 2020 r.
– do godz. 14.00

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

KOMUNIKAT KURATORIUM OŚWIATY W OLSZTYNIE

NASZA SZKOŁA 🙂

 

IX Liceum Ogólnokształcące to szkoła przyjazna i otwarta na potrzeby uczniów.

Dojedziesz do nas bardzo szybko z każdego punktu w Olsztynie: Przystanek
„Galeria Warmińska” to punkt łączący trasy tramwajów i autobusów.

Budynek, w którym mieści się ZSO nr 3, jest pozbawiony barier architektonicznych.

Wielu z naszych uczniów to Stypendyści Prezesa Rady Ministrów.

Wśród naszych absolwentów są m.in.:

 • Joanna Jędrzejczyk: zawodniczka światowej klasy w MMA
 • Maksym Dondalski: skrzypek, dyrygent, wykładowca na wydziale instrumentalnym Akademii Sztuki w Szczecinie
 • Andrzej Seroka muzyk olsztyńskiego zespołu MESSA
 • Dawid Rostkowski aktor Teatru Dramatycznego w Białymstoku
 • Diana Bardzińska z zespołu „Hitano”

 

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NASZĄ SZKOŁĄ ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ I GALERII VIDEO

 

 

 

 OFERTA EDUKACYJNA NA ROK 2020/2021

 

Klasa 1A humanistyczna

Zapraszamy uczniów, którzy interesują się kulturą, literaturą, filozofią, sztuką. Jeśli lubisz atmosferę twórczej i swobodnej wymiany poglądów na różne tematy, pasjonujesz się kinem, teatrem, poezją i innymi dziedzinami sztuki, a dodatkowo fascynuje Cię historia, psychologia, prawo – klasa humanistyczna jest dla Ciebie!

Dzięki nam rozbudzisz swoją kreatywność, poszerzysz znajomość literatury, kultury i języka oraz wiedzę historyczną. Będziesz miał możliwość  rozwijania pasji artystycznych
(inscenizacje teatralne, recytacja) oraz sprawdzania swoich zdolności w licznych konkursach, olimpiadach i debatach. Program „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej” umożliwi Ci  uczestnictwo w projekcjach filmów, prelekcjach i dyskusjach na ich temat.

Program edukacyjny „Edukacja Prawna” przybliży ci  zagadnienia związane z prawem cywilnym, karnym oraz prawem w Internecie. Zapoznasz się z podstawową wiedzą o pozycji ustrojowej sędziów i sądów.

Koło dziennikarskie wprowadzi Cię w świat mediów. Zapoznasz się z problemami etyki dziennikarskiej. Poszerzysz wiedzę o reklamie – jej odmianach, języku, bohaterach reklam i ich odbiorców. Rozwiniesz swoją wyobraźnię i umiejętności komunikowania się.

Jako nasz absolwent będziesz mógł kontynuować edukację na kierunkach humanistycznych, artystycznych i społecznych wyższych uczelni!

Planujemy klasy z nauką języków obcych: angielski, niemiecki, francuski i rosyjski.

Przedmioty rozszerzone: język angielski, historia i język polski.

Zapewniamy doświadczoną kadrę pedagogiczną.

Wzbogacamy ofertę edukacyjną o:

 • koła zainteresowań
 • konkursy na szczeblu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim
 • imprezy okolicznościowe i uroczystości szkolne
 • zajęcia rekreacyjno- sportowe: gry zespołowe, zawody lekkoatletyczne, szermierka, strzelectwo

Uczniowie realizują się w Szkolnym Klubie Wolontariatu.

Proponujemy:

 • nowoczesną pracownię komputerową
 • pracownie do nauki języków obcych
 • 4 sale gimnastyczne
 • boisko ” ORLIK
 • siłownię oraz strzelnicę
 • stołówkę oraz sklepik
 • bibliotekę z czytelnią multimedialną
 • opiekę pielęgniarki szkolnej i opiekę stomatologiczną

Angażujemy się

w projekty oraz innowacje pedagogiczne.

Budujemy przyjazną atmosferę, sprzyjającą uczeniu się, rozwijaniu własnych zainteresowań i pasji.

Uczymy empatii!