Komunikat X

Zgodnie z poniższym rozporządzeniem okres ograniczenia funkcjonowania szkoły zostaje wydłużony do 26 kwietnia 2020, nauczanie zdalne będzie funkcjonować dalej od 15 kwietnia do 24 kwietnia.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/410  

Rozporządzenie zmieniące z dnia 20 marca 2020 

Rozporządzenie zmieniające z dnia 10 kwietnia 2020

Zwrot nadpłaty za obiady.

Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

Zwracamy się z prośbą o przesłanie na adres e-mail obiady@zso3.olsztyn.eu  informacji z numerem konta w celu dokonania zwrotu nadpłaconych kwot za obiady.

 

W mailu proszę podać imię i nazwisko ucznia, klasę do której uczęszcza oraz imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna wraz z numerem konta i nazwą banku, na które należy dokonać zwrotu.

 

Zwroty będą dokonywane sukcesywnie w miesiącu kwietniu br.

#ZOSTANWDOMU – ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 

PRZYPOMINAMY RÓWNIEŻ O PRZESTRZEGANIU ZASAD HIGIENY 

„Myję ręce, bo wiem więcej” – to społeczna kampania edukacyjna, którą organizują Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Warmińsko-Mazurskim Stowarzyszeniem Higieny i Zdrowia Publicznego w Olsztynie. Przez dłonie możemy przenosić bakterie, wirusy i pasożyty. Jest wiele chorób brudnych rąk: od wirusowych zapaleń wątroby typu A oraz wirusowej grypy, przez zakażenia rota-i norowirusowe, po bakteryjne salmonellozę i shigellozę, a także choroby pasożytnicze. Zadaniem kampanii jest zwrócenie uwagi na konieczność mycia rąk, bo to najlepszy sposób na uniknięcie zachorowań.

 

Ręce należy myć:

– po każdym skorzystaniu z toalety,

– przed jedzeniem,

– po kontakcie z surowym mięsem, jajkami,

– po powrocie do domu ze szkoły, pracy,

– po zabawie w piaskownicy, na placu zabaw,

– po zabawie ze zwierzętami,

– po dmuchaniu nosa w chusteczkę lub kichnięciu lub kaszlu w dłonie,

– przed wejściem i po wyjściu z oddziałów szpitalnych i przychodni.

 

Właściwe mycie rąk:

– mydłem i ciepłą wodą,

– przynajmniej 20 sekund,

– mycie wewnętrznych i zewnętrznych stron dłoni,

– mycie kciuków,

– mycie paznokci,

– mycie przestrzeni między palcami.

1 2 3 4 5 20