KOMUNIKAT I

W dniu 29 sierpnia 2017 r. o godzinie 9.00
na stołówce szkolnej odbędzie się
Rada Pedagogiczna szkoleniowa
nt. „Zmiany w prawie oświatowym –
stan na dzień 1 września 2017”

ZEBRANIA Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszamy na Spotkania Rodziców z Wychowawcami klas.

W dniu 16 marca   2017 o godzinie 17.00 spotkania odbędą się w salach:

1 A – sala 242 p. Anna Baszowiecka – Pliś

1 B – sala 252 p. Adam Moszczyński

2 A – sala 250 p. Dorota Bieńkowska

2 B – sala 241 p. Monika Milewska

3 A – sala 253 p. Mariusz Królik

3 B – sala 147 p. Agata Lachowska

3 C – sala 251 p. Joanna Toczko

Tematyka zebrania  w zakładce DLA RODZICÓW

WYBORY DO SAMORZĄDU

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM WYBORÓW DO PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2017/2018

DATA

CZYNNOŚĆ

styczeń

Zgłaszanie się i kwalifikacja kandydatów

6 – 14 luty

Kampania wyborcza

6.02.2017

Powołanie Komisji Wyborczej

14.02.2017

Cisza przedwyborcza

15.02.2017

Wybory (na 6 godz. lekcyjnej)

16.02.2017

Przeliczenie głosów

i ogłoszenie wyników

22.02.2017

Uroczystość przekazania władzy

Opiekun SU: Ilona Żebrowska

Prezydium SU 2016/17:

A.Czaprowska, P.Jarkowski, K.Laskowska

Dyrekcja IX LO z O.I.:

Powołanie Komisji Wyborczej

Niniejszym powołuje się

Komisję Wyborczą

w składzie:

Przewodnicząca:

Kamila Czaprowska

Członek:

Piotr Jarkowski

Członek:

Antonina Bylak

Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie demokratycznych wyborów do prezydium Samorządu Uczniowskiego 2017/18

w IX Liceum Ogólnokształcącym z O.I.

w Olsztynie w dn. 15.02.2017.

Opiekun SU: Ilona Żebrowska

Prezydium SU 2016/17:

A.Czaprowska, P.Jarkowski, K.Laskowska

Dyrekcja IX LO z O.I.:

Media o nas pisza :)

W poniedziałek 16 stycznia w naszej szkole odbyła się żywa lekcja historii. Pan Mariusz Królik przeniósł młodzież z klasy 1 a z Gimnzajum nr 13 w czasy ” Stanu Wojennego”

Dzieki Pani Joannie M. nauczycielce Gimnazjum nr 13 napisali o nas :

 

https://www.olsztyn.eu/nc/o-olsztynie/aktualnosci/article/aktywny-gimnazjalista.htmlhttps://www.olsztyn.eu/nc/o-olsztynie/aktualnosci/article/aktywny-gimnazjalista.html

 

http://www.olsztyn24.com/news/29391-zywa-lekcja-historii-w-ix-liceum-ogolnoksztalcacym.html

Bardzo serdecznie dziękujęmy 🙂

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

KOMUNIKAT

W Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 IX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie w dniach 7-28 lutego 2017 r. prowadzona będzie ewaluacja zewnętrzna. Ewaluację prowadzą wizytatorzy – ewaluatorzy Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Mariusz Rydzio mrydzio@ko.olsztyn.pl

Anna Klepacka aklepacka@ko.olsztyn.pl

Rodzice będą mieli możliwość wypełnienia ankiety ewaluacyjnej (dostęp do wypełnienia ankiety online za pośrednictwem uczniów, którzy otrzymają informację dla rodziców odnośnie sposobu wypełnienia ankiety online).

Jest również możliwość wypełnienia ankiety w wersji papierowej, która będzie dostępna u wizytatorów.

1 7 8 9 10 11 14