Komunikat dla uczniów klas I

W związku z wdrażaniem w szkole e-legitymacji prosimy o dostarczenie do sekretariatu lo zdjęć do legitymacji w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD do dnia 30 sierpnia 2019 r. Płyta powinna zawierać imię i nazwisko oraz wskazanie klasy, do której uczęszcza uczeń (dotyczy klas I 2019/2020).

Wymagania zdjęć w wersji elektronicznej:

  • zdjęcie kolorowe w rozdzielczości min.  300 dpi;
  • rozmiar 19 x 26 mm (dostosowany do wielkości pola przeznaczonego na nadruk);
  • zapisane w formacie „JPG”

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

UCZNIOWIE SPOTYKAJĄ SIĘ Z WYCHOWAWCĄ W SALACH O 8.10 

Zapraszamy serdecznie uczniów, rodziców i gości na

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,

które odbędzie się w dniu 2 września 2019 r.

o godzinie 8.30

na boisku „Orlik”

Po apelu uczniowie udają się na spotkanie z wychowawcami do sal:
Klasa I A  – Sala 250
Klasa I B – Sala 249
Klasa III A – Sala 242
1 7 8 9 10 11 21