KOMUNIKAT !!!!!

W ZWIĄZKU Z PROWADZONYM

STRAJKIEM ZAJĘCIA UCZNIÓW

W ZESPOLE SZKÓŁ

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3

W OLSZTYNIE

ZOSTAJĄ ODWOŁANE

OD DNIA 09.04.2019 R.

(NIE DOTYCZY PRZEDSZKOLA).

SZKOŁA ZAPEWNIA ZAJĘCIA

OPIEKUŃCZE.

EGZAMINY GIMNAZJALNE

I ÓSMOKLASISTY ODBĘDĄ SIĘ

ZGODNIE Z

HARMONOGRAMEM.

SZANOWNI RODZICE

 

Dnia 8 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Olsztynie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze
dla uczniów odbywają się zgodnie z planem.
Przedszkole funkcjonuje bez zmian.
Informacje na temat organizacji pracy ZSO Nr 3 w kolejnych dniach będą zamieszczane na bieżąco na stronach internetowych szkół.

PILNE OGŁOSZENIE

1. W czasie strajku wszyscy nauczyciele Zespołu
rozpoczynają pracę najpóźniej o godz. 7.30
(nie dotyczy nauczycieli przedszkola).
2. Osoby, które nie biorą udziału w strajku gromadzą się
w pokojach nauczycielskich w celu przydzielenia im przez
dyrektora lub wicedyrektora zadań na dany dzień.
3. Wszyscy nauczyciele pełnią dyżur w miejscach
wskazanych przez wicedyrektorów.
1 7 8 9 10 11 19