ROZPOCZĘCIE ROKU

KOMUNIKAT 

ROZPOCZĘCIE ROKU ODBĘDZIE SIĘ

4 WRZEŚNIA ( PONIEDZIAŁEK) NA ORLIKU O GODZINIE 8.30

NASTĘPNIE PRZEJDZIEMY NA ŚREDNIĄ SALĘ GIMNASTYCZNĄ ABY ZAPOZNAĆ UCZNIÓW I RODZICÓW Z NOWĄ ORGANIZACJĄ SZKOŁY ( WŁĄCZENIE ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH DO IX LICEUM)

POTEM PRZEJDZIEMY DO SAL ( PRZYDZIAŁ SAL BĘDZIE OGŁOSZONY NA SALI GIMNASTYCZNEJ)  NA SPOTKANIA Z WYCHOWAWCAMI.

W razie nie sprzyjającej pogody rozpoczęcie na średniej sali gimnastycznej dla oddziałów gimnazjalnych i licealnych o godz. 8.30. 

Komunikat OKE ŁOMŻA

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży dotyczący egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w sierpniu 2017 r.

Informuję, że egzamin maturalny w terminie poprawkowym, zarówno w części pisemnej, jak i w części ustnej, zostanie przeprowadzony w szkołach macierzystych.

Egzamin w części ustnej – odbędzie się w dniach 23-25.08.2017 r. wg harmonogramu ustalonego przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w danej szkole.

Egzamin w części pisemnej – zostanie przeprowadzony w dniu 22.08.2017 r. (wtorek) o godz. 9.00.

 

Jolanta Gołaszewska dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży

KOMUNIKAT 3

Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do stawienia się w pracy
dnia 28, 30, 31 sierpnia 2017 r. oraz 1 września 2017 r. na godz. 9.00,
a dnia 29 sierpnia 2017 r. na godzinę 13.00
Nauczyciele biorący udział w egzaminach poprawkowych przychodzą zgodnie
z wcześniej ustalonym harmonogramem.

KOMUNIKAT 2

W dniu 31 sierpnia 2017 r. o godzinie 10.00
na stołówce szkolnej odbędzie się
Rada Pedagogiczna inaugurująca rok
szkolny 2017/2018
O godzinie 11.00 Rada Pedagogiczna – Szkoła Podstawowa
O godzinie 13.00 Rada Pedagogiczna – Gimnazjum i Liceum

ZEBRANIA Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszamy na Spotkania Rodziców z Wychowawcami klas.

W dniu 16 marca   2017 o godzinie 17.00 spotkania odbędą się w salach:

1 A – sala 242 p. Anna Baszowiecka – Pliś

1 B – sala 252 p. Adam Moszczyński

2 A – sala 250 p. Dorota Bieńkowska

2 B – sala 241 p. Monika Milewska

3 A – sala 253 p. Mariusz Królik

3 B – sala 147 p. Agata Lachowska

3 C – sala 251 p. Joanna Toczko

Tematyka zebrania  w zakładce DLA RODZICÓW

WYBORY DO SAMORZĄDU

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM WYBORÓW DO PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2017/2018

DATA

CZYNNOŚĆ

styczeń

Zgłaszanie się i kwalifikacja kandydatów

6 – 14 luty

Kampania wyborcza

6.02.2017

Powołanie Komisji Wyborczej

14.02.2017

Cisza przedwyborcza

15.02.2017

Wybory (na 6 godz. lekcyjnej)

16.02.2017

Przeliczenie głosów

i ogłoszenie wyników

22.02.2017

Uroczystość przekazania władzy

Opiekun SU: Ilona Żebrowska

Prezydium SU 2016/17:

A.Czaprowska, P.Jarkowski, K.Laskowska

Dyrekcja IX LO z O.I.:

Powołanie Komisji Wyborczej

Niniejszym powołuje się

Komisję Wyborczą

w składzie:

Przewodnicząca:

Kamila Czaprowska

Członek:

Piotr Jarkowski

Członek:

Antonina Bylak

Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie demokratycznych wyborów do prezydium Samorządu Uczniowskiego 2017/18

w IX Liceum Ogólnokształcącym z O.I.

w Olsztynie w dn. 15.02.2017.

Opiekun SU: Ilona Żebrowska

Prezydium SU 2016/17:

A.Czaprowska, P.Jarkowski, K.Laskowska

Dyrekcja IX LO z O.I.:

Media o nas pisza :)

W poniedziałek 16 stycznia w naszej szkole odbyła się żywa lekcja historii. Pan Mariusz Królik przeniósł młodzież z klasy 1 a z Gimnzajum nr 13 w czasy ” Stanu Wojennego”

Dzieki Pani Joannie M. nauczycielce Gimnazjum nr 13 napisali o nas :

 

https://www.olsztyn.eu/nc/o-olsztynie/aktualnosci/article/aktywny-gimnazjalista.htmlhttps://www.olsztyn.eu/nc/o-olsztynie/aktualnosci/article/aktywny-gimnazjalista.html

 

http://www.olsztyn24.com/news/29391-zywa-lekcja-historii-w-ix-liceum-ogolnoksztalcacym.html

Bardzo serdecznie dziękujęmy :)

1 2 3 4 5