ROZPOCZĘCIE ROKU

KOMUNIKAT 

ROZPOCZĘCIE ROKU ODBĘDZIE SIĘ

4 WRZEŚNIA ( PONIEDZIAŁEK) NA ORLIKU O GODZINIE 8.30

NASTĘPNIE PRZEJDZIEMY NA ŚREDNIĄ SALĘ GIMNASTYCZNĄ ABY ZAPOZNAĆ UCZNIÓW I RODZICÓW Z NOWĄ ORGANIZACJĄ SZKOŁY ( WŁĄCZENIE ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH DO IX LICEUM)

POTEM PRZEJDZIEMY DO SAL ( PRZYDZIAŁ SAL BĘDZIE OGŁOSZONY NA SALI GIMNASTYCZNEJ)  NA SPOTKANIA Z WYCHOWAWCAMI.

W razie nie sprzyjającej pogody rozpoczęcie na średniej sali gimnastycznej dla oddziałów gimnazjalnych i licealnych o godz. 8.30. 

Komunikat OKE ŁOMŻA

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży dotyczący egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w sierpniu 2017 r.

Informuję, że egzamin maturalny w terminie poprawkowym, zarówno w części pisemnej, jak i w części ustnej, zostanie przeprowadzony w szkołach macierzystych.

Egzamin w części ustnej – odbędzie się w dniach 23-25.08.2017 r. wg harmonogramu ustalonego przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w danej szkole.

Egzamin w części pisemnej – zostanie przeprowadzony w dniu 22.08.2017 r. (wtorek) o godz. 9.00.

 

Jolanta Gołaszewska dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży

KOMUNIKAT 3

Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do stawienia się w pracy
dnia 28, 30, 31 sierpnia 2017 r. oraz 1 września 2017 r. na godz. 9.00,
a dnia 29 sierpnia 2017 r. na godzinę 13.00
Nauczyciele biorący udział w egzaminach poprawkowych przychodzą zgodnie
z wcześniej ustalonym harmonogramem.

KOMUNIKAT 2

W dniu 31 sierpnia 2017 r. o godzinie 10.00
na stołówce szkolnej odbędzie się
Rada Pedagogiczna inaugurująca rok
szkolny 2017/2018
O godzinie 11.00 Rada Pedagogiczna – Szkoła Podstawowa
O godzinie 13.00 Rada Pedagogiczna – Gimnazjum i Liceum

ZEBRANIA Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszamy na Spotkania Rodziców z Wychowawcami klas.

W dniu 16 marca   2017 o godzinie 17.00 spotkania odbędą się w salach:

1 A – sala 242 p. Anna Baszowiecka – Pliś

1 B – sala 252 p. Adam Moszczyński

2 A – sala 250 p. Dorota Bieńkowska

2 B – sala 241 p. Monika Milewska

3 A – sala 253 p. Mariusz Królik

3 B – sala 147 p. Agata Lachowska

3 C – sala 251 p. Joanna Toczko

Tematyka zebrania  w zakładce DLA RODZICÓW

1 2 3 4 6