KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Lp. Termin Zadania
1. 02.09.2019 r. godz. 8.30 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
2. 14.10.2019 r. Dzień Komisji Edukacji Narodowej
3. 01.11.2019r. Wszystkich Świętych
4.  listopad 2019r. /grudzień 2018 Próbna matura
5. 01.09.2019 – 23.12.2019r. Pierwsze   półrocze roku szkolnego 2019/2020 klas trzecich LO
6. 24.01.2019r.- 24.04.2020r. Drugie półrocze roku szkolnego 2019/2020 klas trzecich LO
7. 23.12.2019r. – 31.12.2019r. Zimowa przerwa świąteczna
8.             .01.2019r. Studniówka klas trzecich
9. 01.09.2019r. – 02.02.2020r.  I półrocze roku szkolnego 2019/2020 klasy I  LO
10. 20.01.2020r.-02.02.2020r. Ferie zimowe
11. 03.02.2020r. – 31.08.2020r. II półrocze  roku szkolnego 2019/2020 klasy I LO
12. 09.04.2020r.-14.04.2020r. Wiosenna przerwa świąteczna
13. 24.04.2020r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w klasach trzecich.

Uroczyste rozdanie świadectw. Ostatni dzwonek i pożegnanie klas trzecich.

14.  0d 04.05.2020r. Początek egzaminu maturalnego w sesji wiosennej:

– część pisemna (wg harmonogramu CKE)

– część ustna

15. 26.06.2020r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych klasy I LO
16. maj 2020r. – sierpień  2020r. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych LO
17. 27.06.2020r. – 31.08.2020r. Ferie letnie