REKRUTACJA

KRYTERIA NABORU POD PONIŻSZYM LINKIEM :

 

KLASA PIERWSZA PO GIMNAZJUM 

Szkoły ponadgimnazjalne,kryteria rekrutacji 2019-2020

 

Terminy rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Olsztyn na rok szkolnych 2019/2020

https://ponadgimnazjalne-olsztyn.nabory.pl/ 

KLASA PIERWSZA PO SZKOLE PODSTAWOWEJ 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE, KRYTERIA REKRUTACJI 2019 – 2020

Terminy rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych  prowadzonych przez Powiat Olsztyn na rok szkolnych 2019/2020

https://ponadpodstawowe-olsztyn.nabory.pl