MATURA 2020

Wytyczne_Przeprowadzanie egzaminów COVID

ROZPORZĄDZENIE MEN – COVID z dnia 19 maja 2020

MATURA 2020

Egzamin maturalny zostanie przeprowadzony w naszej szkole
w dniach:
j. polski PP – 8 czerwca (poniedziałek) o godz. 9.00
duża sala gimnastyczna (wejście od strony Orlika)
s. 250 s. 249 s. 251
j. polski PR – 8 czerwca (poniedziałek) o godz. 14.00
s. 248 s. 251
matematyka PP – 9 czerwca (wtorek) o godz. 9.00
duża sala gimnastyczna (wejście od strony Orlika)
s. 250 s. 249 s. 251 s. 252
j. angielski PP – 10 czerwca (środa) o godz. 9.00
s. 248 s. 250 s. 249 s. 252
j. angielski PR – 10 czerwca (środa) o godz. 14.00
s. 248 s. 249 s. 252
biologia PR – 16 czerwca (wtorek) o godz. 9.00
s. 248 s. 251
wiedza o społeczeństwie PR – 16 czerwca (wtorek) o godz. 14.00
s. 251
chemia PR – 17 czerwca (środa) o godz. 9.00
s. 248
j. niemiecki PP – 18 czerwca (czwartek) o godz. 9.00
s. 251
geografia PR – 19 czerwca (piątek) o godz. 9.00
s. 248 s. 251
historia PR – 24 czerwca (środa) o godz. 14.00
s. 248 s. 250
Szczegółowe informacje zostaną przekazane zdającym
indywidualnie w terminie późniejszym.

NOWY KOMUNIKA

CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

Z dnia 24 kwietnia 2020

AKTUALNY HARMONOGRAM_MATURA

KOMUNIKATY

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania 2019_2020 

Komunikat o dostosowaniach

Komunikat o przyborach

 

KOMUNIKAT O PŁATNOŚCIACH