MATURA

KOMUNIKATY

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

HARMONOGRAM MATUR 

SPOSÓB ORGANIZOWANIA EGZAMINU MATURALNEGO 

DOSTOSOWANIA

O PRZYBORACH

INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW:

 

 HARMONOGRAM

SPOSÓB ORGANIZOWANIA EGZAMINU MATURALNEGO

 Dostosowania

 

INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW DOTYCZĄCA ODPŁATNOŚCI ZA EGZAMIN MATURALNY.

 

Dodaj komentarz