DLA RODZICÓW

Regulamin zakupu obiadów

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UCZNIÓW

NNW_Oswiata_OWU (3)

Terminarz spotkań klasowych z rodzicami

w roku szkolnym 2018/2019

Lp. Termin

Godz.

Klasy

Tematyka
1. 06.09.2018r.

(czwartek)

17:00

 II

III

 1. Prezentacja- szkoły, historii, tradycji oraz oferty edukacyjnej.
 2. Przedstawienie wychowawcy klasy.
 3. Przedstawienie Szkolnego Planu Nauczania dla klasy oraz nauczycieli uczących.
 1. Ustalenie tematyki spotkana rok szkolny 2017/2018.
 2. Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018.
 3. Prawa i obowiązki ucznia Liceum.
 4. Podanie zmian w rozporządzeniu w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.
 5. Struktura i zasady egzaminu gimnazjalnego i maturalnego. Harmonogram egzaminu gimnazjalnego i maturalnego 2018 – część pisemna.
 6. Wybór Rad Klasowych Rodziców i przedstawicieli do Rady Rodziców.
 7. Wybór komitetu balu gimnazjalnego i studniówkowego.
2. 08.11.2018r.

(czwartek)

17:00

 II

III

 1. Analiza dotychczasowych wyników. Stopień realizacji wymagań programowych. Wyniki całej klasy oraz poszczególnych uczniów.
 2. Przypomnienie rodzicom uczniów klas III harmonogramu przeprowadzania części pisemnej egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego sesji wiosennej.
 3. Planowane próbne egzaminy gimnazjalne i maturalne.
 4. Zagrożenia półroczne z poszczególnych przedmiotów i zachowań kl. III LO.
3. 13.12.2018r.

(czwartek)

17:00

II, III

 1. Zagrożenia półroczne z poszczególnych przedmiotów i zachowań kl. I-II LO i oddziałów gimnazjalnych.
 2. Oceny półroczne z poszczególnych przedmiotów i zachowania.
 3. 3. Efekty pracy szkoły i klasy w I półroczu roku szkolnego 2017/2018.
4. 17.01.2019r.

(czwartek)

Wychowawcy klas I i II zobowiązani są w formie pisemnej powiadomić rodziców o zagrożeniach z poszczególnych przedmiotów)

17:00

II

III

 1. Stopień realizacji wymagań programowych.
 2. Przewidywane oceny półroczne z poszczególnych przedmiotów i zachowania.
 3. Efekty pracy szkoły i klasy w I półroczu roku szkolnego 2017/2018.
 4. Podanie wstępnego harmonogramu części ustnej egzaminu maturalnego.
 1. Analiza dotychczasowych wyników. Stopień realizacji wymagań programowych. Wyniki całej klasy oraz poszczególnych uczniów.
5. 14.03.2019r.

(czwartek)

17:00

 II

III

 1. Efekty pracy szkoły i klasy w I półroczu roku szkolnego 2017/2018.
 2. Wycieczki, biwaki, wyjazdy dydaktyczne.
 3. Informacje o sukcesach i niepowodzeniach w nauce. Analiza zachowania.
 4. Stopień realizacji wymagań programowych. Wyniki całej klasy oraz poszczególnych uczniów.
 5. Przewidywane oceny i zagrożenia końcoworoczne z poszczególnych przedmiotów i zachowania.
 6. Przypomnienie struktury i zasad egzaminu maturalnego.
 7. Przypomnienie harmonogramu części pisemnej egzaminu gimnazjalnego oraz części ustnej i pisemnej egzaminu maturalnego.
 8. Efekty pracy szkoły i klasy w roku szkolnym 2017/2018.
6. 16.05.2019r. (czwartek) 17:00

 II, III

 1. Stopień realizacji wymagań programowych – wyniki całej klasy oraz poszczególnych uczniów.
 2. Przewidywane oceny końcowo roczne z poszczególnych przedmiotów i zachowania.
 3. Przewidywana promocja.

Terminy konsultacji dla rodziców :

Konsultacje odbywają się w godzinach 16.00 – 18.00

21 lutego 2019

4 kwietnia 2019

6 czerwca 2019

 

Olsztyn, 30.08.2018r.

Przydział sal na spotkania z wychowawcami

szkoła klasa wychowawca sala
Gimnazjum 3a Joanna Toczko 251
3b Dorota Bieńkowska 250
3c Agnieszka Szczerbowicz 253
3d Alicja Radzik 252
 Liceum Ogólnokształcące 2a Monika Milewska 241
3a Małgorzata Wieczorek 248
3b Agata Lachowska 242

Przydział szatni

rok szkolny 2018/2019

008 –   3a, 3b – Gim    

009 –   3c, 3d – Gim    

010 –   2a, 3a, 3b – LO

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

2018/2019

Lp. Termin Zadania
1. 03.09.2018r. godz. 8.30 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
2. 01.11.2018r. Wszystkich Świętych
3.  listopad 2018r. /grudzień 2018 Próbna matura
4. 01.09.2018 – 01.01.2019r. Pierwsze   półrocze roku szkolnego 2018/2019 klas trzecich LO
5. 02.01.2019r.- 26.04.2019r. Drugie półrocze roku szkolnego 2018/2019 klas trzecich LO
6. 23.12.2017r. – 31.12.2017r. Zimowa przerwa świąteczna
7. 11.01.2019r. Studniówka klas trzecich
8. 01.09.2018r. – 03.02.2019r.  I półrocze roku szkolnego 2018/2019 klasy II LO oraz klas III Gim.
9. 21.01.2019r.-03.02.2019r. Ferie zimowe
10. 04.02.2019r. – 31.08.2019r. II półrocze  roku szkolnego 2018/2019 klasy II LO oraz klas III Gim.
11. 18.04.2019r.-23.04.2019r. Wiosenna przerwa świąteczna
12. 10.04.2019r. -12.04.2019r.

 

egzamin gimnazjalny

część humanistyczna

część matematyczno-przyrodnicza

język obcy nowożytny

13. 26.04.2019r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w klasach trzecich.

Uroczyste rozdanie świadectw. Ostatni dzwonek i pożegnanie klas trzecich.

14.  06.05.2018r. Początek egzaminu maturalnego w sesji wiosennej:

– część pisemna (wg harmonogramu CKE)

– część ustna

15. czerwiec 2019r. Bal gimnazjalny
16. 21.06.2019r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych klasy II LO oraz klas  III Gim.
17. maj 2019r. – sierpień  2019r. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych LO
18. 22.06.2019r. – 31.08.2019r. Ferie letnie

Propozycja dni wolnych od zajęć dydaktycznych:

 

10-12.04.2019r. /śr, czw, pt/ – egzaminy gimnazjalne

06.05.2019r./pn/ – matura pisemna z j. polskiego

07.05.2019r./wt/ – matura pisemna z matematyki

08.05.2019r. /śr/ – matura pisemna z j. angielskiego

02.11.2018r. /pt/ , 02.05.2019r. /cz/– po odpracowaniu ( 20.10. 2018r. i 2.03.2019r.)

* 1 dzień w przypadku zdarzeń losowych

ROZKŁAD GODZINOWY LEKCJI

Lekcja

Godzina rozpoczęcia

Godzina zakończenia

1

800

845

2

855

940

3

950

1035

4

1045

1130

5

1150

1235

6

1250

1335

7

1345

1430

8

1440

1525

9

1535

1620

Dodaj komentarz