DLA RODZICÓW

Regulamin zakupu obiadów

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UCZNIÓW

NNW_Oswiata_OWU (3)

Terminarz spotkań klasowych z rodzicami

w roku szkolnym 2017/2018

Lp. Termin

Godz.

Klasy

Tematyka
1. 07.09.2017r.

(czwartek)

17:00

I, II

III

 1. Prezentacja- szkoły, historii, tradycji oraz oferty edukacyjnej.
 2. Przedstawienie wychowawcy klasy.
 3. Przedstawienie Szkolnego Planu Nauczania dla klasy oraz nauczycieli uczących.
 1. Ustalenie tematyki spotkana rok szkolny 2017/2018.
 2. Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018.
 3. Prawa i obowiązki ucznia Liceum.
 4. Podanie zmian w rozporządzeniu w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.
 5. Struktura i zasady egzaminu gimnazjalnego i maturalnego. Harmonogram egzaminu gimnazjalnego i maturalnego 2018 – część pisemna.
 6. Wybór Rad Klasowych Rodziców i przedstawicieli do Rady Rodziców.
 7. Wybór komitetu balu gimnazjalnego i studniówkowego.
2. 09.11.2017r.

(czwartek)

17:00

I, II

III

 1. Analiza dotychczasowych wyników. Stopień realizacji wymagań programowych. Wyniki całej klasy oraz poszczególnych uczniów.
 2. Przypomnienie rodzicom uczniów klas III harmonogramu przeprowadzania części pisemnej egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego sesji wiosennej.
 3. Planowane próbne egzaminy gimnazjalne i maturalne.
 4. Zagrożenia półroczne z poszczególnych przedmiotów i zachowań kl. III LO.
3. 14.12.2017r.

(czwartek)

17:00

I, II, III

 1. Zagrożenia półroczne z poszczególnych przedmiotów i zachowań kl. I-II LO i oddziałów gimnazjalnych.
 2. Oceny półroczne z poszczególnych przedmiotów i zachowania.
 3. 3. Efekty pracy szkoły i klasy w I półroczu roku szkolnego 2017/2018.
4. 18.01.2018r.

(czwartek)

Wychowawcy klas I i II zobowiązani są w formie pisemnej powiadomić rodziców o zagrożeniach z poszczególnych przedmiotów)

17:00

I, II

III

 1. Stopień realizacji wymagań programowych.
 2. Przewidywane oceny półroczne z poszczególnych przedmiotów i zachowania.
 3. Efekty pracy szkoły i klasy w I półroczu roku szkolnego 2017/2018.
 4. Podanie wstępnego harmonogramu części ustnej egzaminu maturalnego.
 1. Analiza dotychczasowych wyników. Stopień realizacji wymagań programowych. Wyniki całej klasy oraz poszczególnych uczniów.
5. 15.03.2018r.

(czwartek)

17:00

I, II

III

 1. Efekty pracy szkoły i klasy w I półroczu roku szkolnego 2017/2018.
 2. Wycieczki, biwaki, wyjazdy dydaktyczne.
 3. Informacje o sukcesach i niepowodzeniach w nauce. Analiza zachowania.
 4. Stopień realizacji wymagań programowych. Wyniki całej klasy oraz poszczególnych uczniów.
 5. Przewidywane oceny i zagrożenia końcoworoczne z poszczególnych przedmiotów i zachowania.
 6. Przypomnienie struktury i zasad egzaminu maturalnego.
 7. Przypomnienie harmonogramu części pisemnej egzaminu gimnazjalnego oraz części ustnej i pisemnej egzaminu maturalnego.
 8. Efekty pracy szkoły i klasy w roku szkolnym 2017/2018.
6. 17.05.2018r. (czwartek) 17:00

I, II, III

 1. Stopień realizacji wymagań programowych – wyniki całej klasy oraz poszczególnych uczniów.
 2. Przewidywane oceny końcowo roczne z poszczególnych przedmiotów i zachowania.
 3. Przewidywana promocja.

 

 

Olsztyn, 31.08.2017r.

Przydział sal na spotkania z wychowawcami

 1. szkoła

  klasa

  wychowawca

  sala

  Gimnazjum nr 9 2a Joanna Toczko

  251

  2b Magdalena Sułkowska

  249

  2c Agnieszka Szczerbowicz

  151

  2d Marta Urbanowicz

  254

  3a Janusz Brakoniecki

  248

  3b Małgorzata Suszek

  150

  3c Sebastian Pyrzanowski

  148

  3d Alicja Radzik

  147b

  IX Liceum Ogólnokształcące 1a Mariusz Królik

  253

  2a Anna Baszowiecka-Pliś

  242

  2b Agata Lachowska

  147a

  3a Dorota Bieńkowska

  250

  3b Monika Milewska

  241

Przydział szatni

rok szkolny 2017/2018

008 – 1a, 2a, 2b – LO

009 – 3a, 3b – LO

047 – 2a, 2b – Gim

048 – 2c, 2d – Gim

049 – 3a, 3b – Gim

051 – 3c, 3d – Gim

ROZKŁAD GODZINOWY LEKCJI

Lekcja

Godzina rozpoczęcia

Godzina zakończenia

1

800

845

2

855

940

3

950

1035

4

1045

1130

5

1150

1235

6

1250

1335

7

1350

1435

8

1440

1525

9

1530

1615

Dodaj komentarz