DLA RODZICÓW

Regulamin zakupu obiadów

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UCZNIÓW

NNW_Oswiata_OWU (3)

Terminarz spotkań klasowych z rodzicami

w roku szkolnym 2018/2019

Lp. Termin

Godz.

Klasy

Tematyka
1. 06.09.2018r.

(czwartek)

17:00

 II

III

 1. Prezentacja- szkoły, historii, tradycji oraz oferty edukacyjnej.
 2. Przedstawienie wychowawcy klasy.
 3. Przedstawienie Szkolnego Planu Nauczania dla klasy oraz nauczycieli uczących.
 1. Ustalenie tematyki spotkana rok szkolny 2017/2018.
 2. Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018.
 3. Prawa i obowiązki ucznia Liceum.
 4. Podanie zmian w rozporządzeniu w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.
 5. Struktura i zasady egzaminu gimnazjalnego i maturalnego. Harmonogram egzaminu gimnazjalnego i maturalnego 2018 – część pisemna.
 6. Wybór Rad Klasowych Rodziców i przedstawicieli do Rady Rodziców.
 7. Wybór komitetu balu gimnazjalnego i studniówkowego.
2. 08.11.2018r.

(czwartek)

17:00

 II

III

 1. Analiza dotychczasowych wyników. Stopień realizacji wymagań programowych. Wyniki całej klasy oraz poszczególnych uczniów.
 2. Przypomnienie rodzicom uczniów klas III harmonogramu przeprowadzania części pisemnej egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego sesji wiosennej.
 3. Planowane próbne egzaminy gimnazjalne i maturalne.
 4. Zagrożenia półroczne z poszczególnych przedmiotów i zachowań kl. III LO.
3. 13.12.2018r.

(czwartek)

17:00

II, III

 1. Zagrożenia półroczne z poszczególnych przedmiotów i zachowań kl. I-II LO i oddziałów gimnazjalnych.
 2. Oceny półroczne z poszczególnych przedmiotów i zachowania.
 3. 3. Efekty pracy szkoły i klasy w I półroczu roku szkolnego 2017/2018.
4. 17.01.2019r.

(czwartek)

Wychowawcy klas I i II zobowiązani są w formie pisemnej powiadomić rodziców o zagrożeniach z poszczególnych przedmiotów)

17:00

II

III

 1. Stopień realizacji wymagań programowych.
 2. Przewidywane oceny półroczne z poszczególnych przedmiotów i zachowania.
 3. Efekty pracy szkoły i klasy w I półroczu roku szkolnego 2017/2018.
 4. Podanie wstępnego harmonogramu części ustnej egzaminu maturalnego.
 1. Analiza dotychczasowych wyników. Stopień realizacji wymagań programowych. Wyniki całej klasy oraz poszczególnych uczniów.
5. 14.03.2019r.

(czwartek)

17:00

 II

III

 1. Efekty pracy szkoły i klasy w I półroczu roku szkolnego 2017/2018.
 2. Wycieczki, biwaki, wyjazdy dydaktyczne.
 3. Informacje o sukcesach i niepowodzeniach w nauce. Analiza zachowania.
 4. Stopień realizacji wymagań programowych. Wyniki całej klasy oraz poszczególnych uczniów.
 5. Przewidywane oceny i zagrożenia końcoworoczne z poszczególnych przedmiotów i zachowania.
 6. Przypomnienie struktury i zasad egzaminu maturalnego.
 7. Przypomnienie harmonogramu części pisemnej egzaminu gimnazjalnego oraz części ustnej i pisemnej egzaminu maturalnego.
 8. Efekty pracy szkoły i klasy w roku szkolnym 2017/2018.
6. 16.05.2019r. (czwartek) 17:00

 II, III

 1. Stopień realizacji wymagań programowych – wyniki całej klasy oraz poszczególnych uczniów.
 2. Przewidywane oceny końcowo roczne z poszczególnych przedmiotów i zachowania.
 3. Przewidywana promocja.

Terminy konsultacji dla rodziców :

Konsultacje odbywają się w godzinach 16.00 – 18.00

21 lutego 2019

4 kwietnia 2019

6 czerwca 2019

 

Olsztyn, 30.08.2018r.

Przydział sal na spotkania z wychowawcami

szkoła klasa sala
Gimnazjum 3a 251
3b 250
3c 253
3d 252
 Liceum Ogólnokształcące 2a 241
3a 248
3b 242

Przydział szatni

rok szkolny 2018/2019

008 –   3a, 3b – Gim    

009 –   3c, 3d – Gim    

010 –   2a, 3a, 3b – LO

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

2018/2019

Lp. Termin Zadania
1. 03.09.2018r. godz. 8.30 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
2. 01.11.2018r. Wszystkich Świętych
3.  listopad 2018r. /grudzień 2018 Próbna matura
4. 01.09.2018 – 01.01.2019r. Pierwsze   półrocze roku szkolnego 2018/2019 klas trzecich LO
5. 02.01.2019r.- 26.04.2019r. Drugie półrocze roku szkolnego 2018/2019 klas trzecich LO
6. 23.12.2017r. – 31.12.2017r. Zimowa przerwa świąteczna
7. 11.01.2019r. Studniówka klas trzecich
8. 01.09.2018r. – 03.02.2019r.  I półrocze roku szkolnego 2018/2019 klasy II LO oraz klas III Gim.
9. 21.01.2019r.-03.02.2019r. Ferie zimowe
10. 04.02.2019r. – 31.08.2019r. II półrocze  roku szkolnego 2018/2019 klasy II LO oraz klas III Gim.
11. 18.04.2019r.-23.04.2019r. Wiosenna przerwa świąteczna
12. 10.04.2019r. -12.04.2019r.

 

egzamin gimnazjalny

część humanistyczna

część matematyczno-przyrodnicza

język obcy nowożytny

13. 26.04.2019r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w klasach trzecich.

Uroczyste rozdanie świadectw. Ostatni dzwonek i pożegnanie klas trzecich.

14.  06.05.2018r. Początek egzaminu maturalnego w sesji wiosennej:

– część pisemna (wg harmonogramu CKE)

– część ustna

15. czerwiec 2019r. Bal gimnazjalny
16. 21.06.2019r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych klasy II LO oraz klas  III Gim.
17. maj 2019r. – sierpień  2019r. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych LO
18. 22.06.2019r. – 31.08.2019r. Ferie letnie

Propozycja dni wolnych od zajęć dydaktycznych:

 

10-12.04.2019r. /śr, czw, pt/ – egzaminy gimnazjalne

06.05.2019r./pn/ – matura pisemna z j. polskiego

07.05.2019r./wt/ – matura pisemna z matematyki

08.05.2019r. /śr/ – matura pisemna z j. angielskiego

02.11.2018r. /pt/ , 02.05.2019r. /cz/– po odpracowaniu ( 20.10. 2018r. i 2.03.2019r.)

* 1 dzień w przypadku zdarzeń losowych

ROZKŁAD GODZINOWY LEKCJI

Lekcja

Godzina rozpoczęcia

Godzina zakończenia

1

800

845

2

855

940

3

950

1035

4

1045

1130

5

1150

1235

6

1250

1335

7

1345

1430

8

1440

1525

9

1535

1620

Dodaj komentarz