GRONO PEDAGOGICZNE

Grzegorz Baczewski – Świetlica

Jadwiga Baczewska – Podstawy Przedsiębiorczości, Geografia

Dorota Bieńkowska – Geografia, nauczyciel współorganizujący kształcenie

Agata Bożek – tyflopedagog, nauczyciel zajęć artystycznych

Ewa Budziak – Pedagog

Ewa Chacińska – Język angielski

Jarosław Dobrzeniecki – Religia

Robert Gawroński – doradca zawodowy

Aleksander Gierba -Język angielski

Elżbieta Górka – Edb,

Karolina Janik – Macikowska – Język angielski, nauczyciel współorganizujący kształcenie

Iwona Jóźwiak – historia

Ewa Kamińska – Biblioteka

Błażej Kolpy – wychowanie fizyczne, rehabilitacja

Krystyna Katulska – Język niemiecki

Anna Kopczyńska – Język niemiecki

Agata Lachowska – Matematyka,

Dorota Michajłow – wychowanie fizyczne, surdopedagog

Monika Milewska – Biologia, nauczyciel współorganizujący kształcenie

Elżbieta Peczyńska – Biblioteka

Magdalena Pryk – chemia

Sebastian Pyrzanowski – wiedza o społeczeństwie

Alicja Radzik – matematyka, nauczyciel współorganizujący kształcenie

Mirosław Rewkowski – pedago

Adam Sobczyk – wychowanie fizyczne

Agnieszka Szczerbowicz – tyflopedagog, nauczyciel współorganizujący kształcenie

Ewa Taranowicz – Rewalidacja Ruchowa

Joanna Toczko – Język polski, Etyka

Dorota Trzcińska – rewalidacja ruchowa

Marta Urbanowicz – język niemiecki

Małgorzata Wieczorek – Język polski, Wok, nauczyciel współorganizujący kształcenie

 

Dodaj komentarz