KOMUNIKAT I

W dniu 29 sierpnia 2017 r. o godzinie 9.00
na stołówce szkolnej odbędzie się
Rada Pedagogiczna szkoleniowa
nt. „Zmiany w prawie oświatowym –
stan na dzień 1 września 2017”