KOMUNIKAT XI

Zgodnie z poniższym rozporządzeniem okres ograniczenia funkcjonowania szkoły zostaje wydłużony do 24 maja 2020, nauczanie zdalne będzie funkcjonować dalej od 27 kwietnia do 24 maja .

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/410  

Rozporządzenie zmieniące z dnia 20 marca 2020 

Rozporządzenie zmieniające z dnia 10 kwietnia 2020

 

Komunikat X

Zgodnie z poniższym rozporządzeniem okres ograniczenia funkcjonowania szkoły zostaje wydłużony do 26 kwietnia 2020, nauczanie zdalne będzie funkcjonować dalej od 15 kwietnia do 24 kwietnia.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/410  

Rozporządzenie zmieniące z dnia 20 marca 2020 

Rozporządzenie zmieniające z dnia 10 kwietnia 2020

Zwrot nadpłaty za obiady.

Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

Zwracamy się z prośbą o przesłanie na adres e-mail obiady@zso3.olsztyn.eu  informacji z numerem konta w celu dokonania zwrotu nadpłaconych kwot za obiady.

 

W mailu proszę podać imię i nazwisko ucznia, klasę do której uczęszcza oraz imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna wraz z numerem konta i nazwą banku, na które należy dokonać zwrotu.

 

Zwroty będą dokonywane sukcesywnie w miesiącu kwietniu br.