KONKURS FOTOGRAFICZNY

Konkurs fotograficzny

 

Cmentarze wojenne na Warmii i Mazurach

 

Konkurs dla Uczniów IX LO z OI

Zgłoszenia w formie pisemnej do odbioru u koordynatorów konkursu.

Prace należy przesyłać do 1 grudnia 2014

Prace w formie elektronicznej przesyłamy na adres:

 

KONKURSYLO9@wp.pl

 

 

Konkurs nagrodzony będzie w 2 równoległych konkurencjach:

I nagroda przyznana przez Jury

I nagroda przyznana przez publiczność ( głosowanie na facebooku)

 

KOORDYNATORZY:

  1. D. Bieńkowskiej sala 250
  2. M. Królika sala 253

Zebranie z rodzicami

W dniu 6 listopada o godz. 17.00 odbędą się spotkania z rodzicami.

klasa 1 a – sala 253

klasa 1 b – sala 252

klasa 1 c – sala 251

klasa 2 a – sala 242

klasa 2 b – sala 147 a

klasa 2 c – sala 148

klasa 3 a – sala 241

klasa 3 b – sala 248

klasa 3 c – sala 250

 

Serdecznie zapraszamy

ŚLUBOWANIE 2014

FESTIWAL NAUKI – DZIEŃ SKAMIENIAŁOŚCI – ŚLUBOWANIE 2014

Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów klas pierwszych na uroczystość

Ślubowania Klas Pierwszych 2014.

 

 

Ramowy plan

 

9.00 – 13.00 – Festiwal Nauki dla przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej.

13.00 – 15.00 – Ślubowanie i Festiwal Nauki dla Uczniów klas I LO.

W dniu 17 października klasy 2C, 3B, 3C są wyznaczone do organizacji Festiwalu Nauk .

 

Organizatorami Festiwalu są :A. Janczewska, M. Wieczorek,  D. Bieńkowska, I. Żebrowska, A. Moszczyński

Ceremonia Ślubowanie: – K. Brzeska

GEOCERTYFIKAT

Przystępujemy do walki o GEOCERTYFIKAT!!!

 

GEOCERTYFIKAT to tytuł nadawany placówkom oświatowym, które w swoich działaniach edukacyjnych i wychowawczych wyróżniają się podejmowaniem zagadnień georóżnorodności otoczenia. Szczególną rolę w otrzymaniu GEOCERTYFIKATU mieć będą wszelkie inicjatywy ukazujące geologiczne i antropogeniczne elementy przyrody nieożywionej, a także ślady dziedzictwa kulturowego najbliższej okolicy, gminy, regionu.
Celem certyfikatu jest m.in.: wyeksponowanie naturalnych i antropogenicznych elementów krajobrazu najbliższej okolicy jako walorów turystycznych województwa warmińsko-mazurskiego (głazów narzutowych, odsłonięć geologicznych, kurhanów, grodzisk, cmentarzysk, ruin młynów, cegielni itp.); podniesienie wśród dzieci, młodzieży i nauczycieli Warmii i Mazur świadomości istnienia tych że walorów turystycznych; zachęcenie do lepszego poznawania dziedzictwa geologicznego (przyrody nieożywionej) i dziedzictwa kulturowego – lokalnych „małych ojczyzn”; zaangażowanie dzieci i młodzieży do podejmowania działań popularyzujących wiedzę z zakresu geologii, geografii, archeologii i historii regionu; kształtowanie postaw proekologicznych poprzez poszanowanie środowiska przyrodniczego i kulturowego najbliższego otoczenia placówek oświatowych.

NASZ FINAŁ JUŻ 17 października